Autorització-sortides-per-Granollers d'Ed, Infantil