foto FAR

PLANTEJAMENT DEL CFGM DE FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA

L’objectiu principal d’aquest cicle a EDUCEM II és formar un bon professional del món de la Farmàcia i Parafarmàcia tant en l’àmbit de conceptes i procediments com pel que fa a les capacitats i actituds que, els titulars de farmàcies, parafarmàcies o responsables de farmàcies hospitalàries ens han sol·licitat quan han necessitat incorporar treballadors a les seves plantilles.

EDUCEM II imparteix aquest cicle des de fa més de 15 anys i manté una col·laboració estreta amb més de 60 farmàcies situades al Vallès Oriental, Vallès Occidental, Osona, Maresme, La Selva i Barcelonès. Això ha afavorit que el cicle s’enfoqui segons els criteris més actuals i reals del món de la farmàcia, i que l’alumnat EDUCEM sigui el més sol·licitat per les farmàcies de la comarca.

A més, busquem que els alumnes i les alumnes es motivin per a l’estudi, que percebin que és una activitat gratificant i agradable, que tot allò que s’estudia té una finalitat real relacionada amb el món laboral i que cal reciclar-se per continuar essent un bon professional. Per això, la nostra metodologia de treball és molt dinàmica i pràctica.

Per tal de facilitar l’aprenentatge es fan moltes pràctiques de laboratori (química bàsica, anàlisi de nutrients, elaboració de cremes, solucions, pólvores, càpsules, etc.), i visites a diversos centres relacionats amb el cicle:

 • Planta Pilot i Unitat de Química Farmacèutica de la Facultat de Farmàcia.
 • Servei de Farmàcia de l’Hospital de Granollers.
 • Centre per a l’Autonomia Personal Sírius.
 • Laboratoris INIBSA.
 • Farmàcia Dolors Valls (tractament de la recepta mèdica).

També organitzem xerrades de professionals relacionades amb el cicle i simulacions de situacions reals per fomentar l’autonomia i la iniciativa.

Canals d’atenció farmacèutica dels alumnes de farmàcia a Instagram i Twitter. Segueix-nos!!

Des del curs 2013-2014 estem realitzant el projecte “Xarxafarma: suport a la formació” que consisteix en impartir una formació específica en tècniques de venda i consell actiu de taulell a l’alumnat de primer curs. En acabar la formació es realitza una avaluació externa, que no afecta l’assoliment del mòdul, que, si és superada, els proporcionarà un certificat que acrediti aquesta formació i se’ls inclourà en la borsa de treball de Xarxafarma que inclou més de 500 oficines de farmàcia d’arreu de Catalunya.

El curs 2015-2016 es va iniciar un nou projecte dirigit als alumnes que cursen el Mòdul d’Homeopatia i Fitoteràpia. En acabar la unitat didàctica sobre Flors de Bach realitzen una prova escrita i, si la superen, obtenen un Certificat de Nivell 1 en Flors de Bach reconegut pel Centre Bach a Anglaterra (http://www.bachcentre.com/).

Cal destacar l’acció tutorial i d’orientació que es duu a terme a EDUCEM II. Les tutores estan en contacte continuat amb l’alumne; fan el seguiment de la seva evolució en els estudis; mantenen entrevistes regulars amb pares i mares; troben les pràctiques adequades i que més s’adaptin a les característiques del noi o noia; en fan un seguiment periòdic i l’orienten a final de curs, tant acadèmicament com professionalment. Antics alumnes del cicle fan xerrades a l’alumnat de segon per tal que aquest es pugui orientar cap als cicles formatius de grau superior.

El cicle aporta coneixements de la branca sanitària vistos des de tots els vessants, que s’estructuren en diferents mòduls professionals específics, com són els efectes del medicament, el cos humà, l’emmagatzematge dels medicaments segons les seves característiques, la recepta mèdica, la farmàcia hospitalària, els productes de parafarmàcia, homeopatia, fitoteràpia i flors de Bach, la comunicació amb el pacient, la utilització dels programes informàtics de les farmàcies, els primers auxilis i la preparació de medicaments.

Aquest cicle té una durada de 2 cursos acadèmics (2.000 hores).

L’horari és de dilluns a divendres de 8 a 14.30 h a primer i de 8 a 13.30 h a segon. Les pràctiques en empresa tenen una durada de 350 hores.

 

TITULACIÓ: TÈCNIC DE GRAU MITJÀ EN FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA

ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

L’alumnat amb la següent titulació té accés directe:
 • Graduat en Educació Secundària (ESO)
 • Tècnic auxiliar (FP1) o equivalent.
 • Batxillerat
 • Fins 2n de BUP aprovat
 • Títol de Tècnic en Grau Mitjà de qualsevol especialitat.
En el cas de no tenir una de les titulacions anteriors, cal fer la Prova d’Accés a Grau Mitjà o el Curs Específic per l’Accés als Cicles de Grau Mitjà.
Tant el Curs Específic per l’Accés als Cicles de Grau Mitjà (CAM) com la Preparació a la Prova d’Accés a Grau Mitjà (PPAM) es poden estudiar al nostre centre.
Per poder accedir al cicle cal fer preinscripció al maig i posteriorment matrícula al juliol.

PERFIL PROFESSIONAL

COMPETÈNCIA GENERAL

Consisteix a assistir en la dispensació i elaboració de productes farmacèutics i afins, i realitzar la venda de productes parafarmacèutics, fomentant la promoció de la salut i executant tasques administratives i de control de magatzem, complint amb les especificacions de qualitat, seguretat i protecció ambiental.

COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

Quant a les seves COMPETÈNCIES PROFESSIONALS, haurà de ser capaç de:
 • Distribuir i controlar els productes, la facturació i la informació en els establiments de farmàcia

 • Dispensar medicaments i productes de parafarmàcia, informar els clients sobre el seu ús, determinar paràmetres anatòmics i fisiològics senzills i fomentar els hàbits saludables.

 • Elaborar preparats seguint protocols i sota la supervisió del farmacèutic

 • Realitzar anàlisis clíniques senzilles sota la supervisió del farmacèutic.

ÀMBIT PROFESSIONAL I DE TREBALL

Aquest tècnic podrà exercir la seva activitat dins del sector sanitari, dispensant productes farmacèutics i parafarmacèutics en oficines de farmàcia, farmàcia hospitalària, establiments de parafarmàcia, magatzems de distribució de medicaments i indústria farmacèutica.
El tècnic en farmàcia també s’ocuparà de l’organització i gestió d’una oficina de farmàcia, de la prestació del servei i de l’educació sanitària.

MÒDULS PROFESSIONALS DEL CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ TÈCNIC EN FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA

1r CURS
Mòdul 1: Oficina de farmàcia 165 hores
Mòdul 2: Dispensació de productes farmacèutics 198 hores
Mòdul 3: Dispensació de productes parafarmacèutics 198 hores
Mòdul 7: Operacions bàsiques de laboratori 132 hores
Mòdul 9: Anatomofisiologia i patologia bàsiques 132 hores
Mòdul 10: Formació i Orientació Laboral 99 hores
2r CURS
Mòdul 2: Dispensació de productes farmacèutics 66 hores
Mòdul 3: Dispensació de productes parafarmacèutics 33 hores
Mòdul 4: Formulació Magistral 132 hores
Mòdul 5: Promoció de la salut 132 hores
Mòdul 6: Disposició i venda de productes 66 hores
Mòdul 8: Primers auxilis 66 hores
Mòdul 11: Empresa i iniciativa emprenedora 66 hores
Mòdul 12: Anglès tècnic 99 hores
Mòdul 13: Síntesi 66 hores
Mòdul 14: Formació en centres de treball 350 hores
Total Cicle: 2.000 hores

SORTIDES PROFESSIONALS

Dins de les principals OCUPACIONS i LLOCS DE TREBALL, trobem:

 • Tècnic d’oficina de farmàcia
 • Tècnic en establiments de parafarmàcia
 • Tècnic de magatzem de distribució de medicaments
 • Tècnic en farmàcia hospitalària

SORTIDES ACADÈMIQUES

A 2n. curs orientem a l’alumnat sobre les sortides acadèmiques en acabar el cicle amb xerrades d’antics alumnes/as amb l’objectiu que coneguin totes les seves opcions:

 • Actualment amb l’aplicació de la LOMCE, l’alumnat de grau mitjà pot passar directament a un grau superior de la mateixa opció (veure annex). Amb la normativa actual si vol accedir a un centre públic o concertat podrà fer la preinscripció al setembre però sense prioritat. Si vol accedir a un centre privat, podrà fer la matrícula atenent els requeriments del centre.
 • A EDUCEM II oferim el CFGS d’Educació Infantil, una possible continuïtat després del CFGM de Farmàcia i Parafarmàcia, en ser un cicle privat l’alumnat podrà fer la matrícula al juliol un cop hagi fet el tràmit del títol del grau mitjà.
 • Curs específic d’incorporació als cicles formatius de grau superior (CAS). Aquest curs dóna prioritat d’accés a grau superior a l’alumnat que acredita el títol de tècnic de grau mitjà. No és obligatori per l’alumnat que vol fer un grau superior de la mateixa opció (veure annex) però si que és necessari si l’alumnat canvia d’opció.
 • Prova d’Accés als Cicles Formatius de Grau Superior (PACFGS). La superació de la prova dóna prioritat d’accés a grau superior. Pel fet d’haver cursat un grau mitjà, els alumnes estan exempts de fer les matèries específiques si segueixen la mateixa família professional.
 • Altres Cicles Formatius de Grau Mitjà.

COL·LABORACIÓ D’EMPRESES

A continuació, adjuntem una mostra de farmàcies, empreses i entitats del ram de la salut que han acollit alumnat d’EDUCEM II per realitzar pràctiques:

NOM FARMÀCIA/ENTITAT                                               POBLACIÓ

FARMÀCIA MAS Sant Celoni
FARMÀCIA TIBAU Caldes
FARMÀCIA CODINA Caldes
HOSPITAL VIC VIC
FARMÀCIA SITJÀ                    Cardedeu
FARMÀCIA DE LA CONCEPCION             Mollet del Vallès
FARMÀCIA SITJÀ-TOST                  Vilalba-Sasserra
FARMÀCIA BRETCHA     Granollers
FARMÀCIA VIGAS-CARDONA                   Sant Celoni
HOSPITAL SANT CELONI Sant Celoni
FARMÀCIA REIXACH                     Santa Maria de Palautordera
FARMÀCIA VIÑAMATA              Granollers
FARMÀCIA FELIU                 Centelles    
FARMÀCIA DALMAU Granollers    
HOSPITAL DE MOLLET      Mollet del Vallès
FARMÀCIA FERRARONS                      Granollers
FARMÀCIA BELLAVISTA                Granollers
FARMÀCIA GIRBAU Canovelles
FARMÀCIA SUÑOL          La Garriga
FARMÀCIA PARDO                           Granollers
FARMÀCIA POU                             Granollers
FARMÀCIA PUIGDOLLERS      Atmella del Vallès
FARMÀCIA ISERN Parets del Vallès
FARMÀCIA VILASECA Mollet del Vallès
FARMÀCIA BOTET-NADAL La Llagosta
FARMÀCIA SERRANO Granollers
FARMÀCIA BASTÈ Franqueses del Vallès
FARMÀCIA FONTCUBERTA Montornès del Vallès
FARMÀCIA ARUMI Vic
FARMÀCIA LLONGUERAS Cardedeu
FARMÀCIA RELAT Santa Perpètua Mogoda
FARMÀCIA SAGALES Bellavista
FARMÀCIA GUILLÈN Argentona

DOCUMENTACIÓ

Descarregar el Dossier FAR 2017-18

ÚLTIMES ACTIVITATS DEL CFGM DE FARMÀCIA

Educem Centres d'ensenyament ha afegit 9 fotos noves.

PREPARANT XAROP D'IBUPROFÈ FAR1

Els alumnes de FAR1 preparant un xarop simple d'ibuprofè al 2%!!! 🔝🔝🔝...vaja, un Dalsy customitzat!!! 😋😋
Amb mooolt de sucre!🍬
... Veure mésVeure menys

PREPARANT XAROP DIBUPROFÈ FAR1

Els alumnes de FAR1 preparant un xarop simple dibuprofè al 2%!!! 🔝🔝🔝...vaja, un Dalsy customitzat!!! 😋😋
Amb mooolt de sucre!🍬

Educem Centres d'ensenyament ha afegit 10 fotos noves.

CÀPSULES A FAR2!

Ahir els alumnes de FAR2 van preparar càpsules al laboratori!!! 💊💓💊💓💊💓💊💓💊💓💊💓💊💓💊💓💊
Bona feina #farmacentimos!!👏👏👏
... Veure mésVeure menys

CÀPSULES A FAR2!

Ahir els alumnes de FAR2 van preparar càpsules al laboratori!!! 💊💓💊💓💊💓💊💓💊💓💊💓💊💓💊💓💊
Bona feina #farmacentimos!!👏👏👏

Educem Centres d'ensenyament ha afegit 4 fotos noves.

FARMÀCIA A BATXILLERAT

Avui 3 alumnes de far2 (Ahlam Banitas, Meri Hidalgo i Manel Moragas) han explicat conceptes bàsics de medicaments 💊💊als alumnes de 1r de Batxillerat.
Creiem que els hi ha agradat perquè han estat molt atents i han fet moltes preguntes 👏👏👏😊😊
... Veure mésVeure menys

FARMÀCIA A BATXILLERAT 

Avui 3 alumnes de far2 (Ahlam Banitas, Meri Hidalgo i Manel Moragas) han explicat conceptes bàsics de medicaments 💊💊als alumnes de 1r de Batxillerat.
 Creiem que els hi ha agradat perquè han estat molt atents i han fet moltes preguntes 👏👏👏😊😊

Educem Centres d'ensenyament ha afegit 3 fotos noves.

LA RECEPTA A FAR1

A far1 hem estat treballant amb la documentació relativa a la recepta: privades, veterinàries, seguretat social, mútues.. ha anat molt bé poder veure exemples de cada grup!!
... Veure mésVeure menys

LA RECEPTA A FAR1

A far1 hem estat treballant amb la documentació relativa a la recepta: privades, veterinàries, seguretat social, mútues.. ha anat molt bé poder veure exemples de cada grup!!

Educem Centres d'ensenyament ha afegit 2 fotos noves.

MASTERCLASS DE MAQUILLATGE A FAR1

Espectacular masterclass sobre maquillatge per Yasmina Mateo al cicle formatiu de farmàcia. Moltíssimes felicitats per la bona feina!! 💆💓
Gràcies també a la supermodel Anna Real ,a l'assessor en xarxes socials Ferran Magriñà 😋 i a tots els alumnes de FAR1 per la professional actitud i les bones preguntes!!👏👏

#cracks #workshop #makeuptutorial #makeup #maquillaje 💅
... Veure mésVeure menys

MASTERCLASS DE MAQUILLATGE A FAR1

Espectacular masterclass sobre maquillatge per Yasmina Mateo al cicle formatiu de farmàcia. Moltíssimes felicitats per la bona feina!! 💆💓
Gràcies també a la supermodel Anna Real ,a lassessor en xarxes socials Ferran Magriñà 😋 i a tots els alumnes de FAR1 per la professional actitud i les bones preguntes!!👏👏

#cracks #workshop #makeuptutorial #makeup #maquillaje 💅

Educem Centres d'ensenyament ha afegit 4 fotos noves.

TRIGONOMETRIA AL LABORATORI??

FAR2 hem calculat l’angle de repòs d’uns pólvores per a saber la seva fluidesa.
La trigonometria té un ús pràctic!! 😱😱😂😂
... Veure mésVeure menys

TRIGONOMETRIA AL LABORATORI??

FAR2 hem calculat l’angle de repòs d’uns pólvores per a saber la seva fluidesa. 
La trigonometria té un ús pràctic!! 😱😱😂😂

Educem Centres d'ensenyament ha afegit 11 fotos noves.

FAR1 I ELS ÀTOMS

Els alumnes de FAR1 experimentant amb els models mol.leculars! 🤔🤔😎😂
... Veure mésVeure menys

FAR1 I ELS ÀTOMS 

Els alumnes de FAR1 experimentant amb els models mol.leculars! 🤔🤔😎😂

Educem Centres d'ensenyament ha afegit 2 fotos noves.

PRIMERS AUXILIS A FARMÀCIA

FAR2 salvant a en Saferino ! 😷😷😤🤓.."Safe" para los amigos!😂

#primersauxilis #salvantvides #Safetestimem
... Veure mésVeure menys

PRIMERS AUXILIS A FARMÀCIA

FAR2 salvant a en Saferino ! 😷😷😤🤓..Safe para los amigos!😂

#primersauxilis #salvantvides #Safetestimem
EMBUT DE DECANTACIÓ A FAR1

Separant substàncies amb l'embut de decantació al laboratori amb FAR1.
Cada dia en saben més!!! 👏👏👏👏 Però...qui s'ha deixat el tap posat???🙋😉

EMBUT DE DECANTACIÓ A FAR1 Separant substàncies...

Voleu veure com fer una truita al laboratori sense foc en 1 minut?
Sabeu com ho hem fet?
Gràcies FAR1 per la bona feina!!!!🙌

Voleu veure com fer una truita al laboratori sense...

#FAR2 a primersauxilis practicant SVB pediàtric😷💖👶. Bona feina!!!!

#FAR2 a primersauxilis practicant SVB pediàtric...

La nostra suuuperalumna de #FAR2 Irene Arce ens ha deleitat amb un espectacular #moonwalker a l'SDM!! #FARstyle #FARrules

La nostra suuuperalumna de #FAR2 Irene Arce ens ha...

Aconseguiran salvar-lo????? 😷😷😤😱😱😱😱😱 #FAR2 #primersauxilis #dandolotodo 
Per cert...Necessitem noms pel nino!!! Idees???

Aconseguiran salvar-lo????? 😷😷😤😱😱...