foto FAR

PLANTEJAMENT DEL CFGM DE FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA

L’objectiu principal d’aquest cicle a EDUCEM II és formar un bon professional del món de la Farmàcia i Parafarmàcia tant en l’àmbit de conceptes i procediments com pel que fa a les capacitats i actituds que, els titulars de farmàcies, parafarmàcies o responsables de farmàcies hospitalàries ens han sol·licitat quan han necessitat incorporar treballadors a les seves plantilles.

EDUCEM II imparteix aquest cicle des de fa més de 15 anys i manté una col·laboració estreta amb més de 60 farmàcies situades al Vallès Oriental, Vallès Occidental, Osona, Maresme, La Selva i Barcelonès. Això ha afavorit que el cicle s’enfoqui segons els criteris més actuals i reals del món de la farmàcia, i que l’alumnat EDUCEM sigui el més sol·licitat per les farmàcies de la comarca.

A més, busquem que els alumnes i les alumnes es motivin per a l’estudi, que percebin que és una activitat gratificant i agradable, que tot allò que s’estudia té una finalitat real relacionada amb el món laboral i que cal reciclar-se per continuar essent un bon professional. Per això, la nostra metodologia de treball és molt dinàmica i pràctica.

Per tal de facilitar l’aprenentatge es fan moltes pràctiques de laboratori (química bàsica, anàlisi de nutrients, elaboració de cremes, solucions, pólvores, càpsules, etc.), i visites a diversos centres relacionats amb el cicle:

 • Planta Pilot i Unitat de Química Farmacèutica de la Facultat de Farmàcia.
 • Servei de Farmàcia de l’Hospital de Granollers.
 • Centre per a l’Autonomia Personal Sírius.
 • Laboratoris INIBSA.
 • Farmàcia Dolors Valls (tractament de la recepta mèdica).

També organitzem xerrades de professionals relacionades amb el cicle i simulacions de situacions reals per fomentar l’autonomia i la iniciativa.

Des del curs 2013-2014 estem realitzant el projecte “Xarxafarma: suport a la formació” que consisteix en impartir una formació específica en tècniques de venda i consell actiu de taulell a l’alumnat de primer curs. En acabar la formació es realitza una avaluació externa, que no afecta l’assoliment del mòdul, que, si és superada, els proporcionarà un certificat que acrediti aquesta formació i se’ls inclourà en la borsa de treball de Xarxafarma que inclou més de 500 oficines de farmàcia d’arreu de Catalunya.

El curs 2015-2016 es va iniciar un nou projecte dirigit als alumnes que cursen el Mòdul d’Homeopatia i Fitoteràpia. En acabar la unitat didàctica sobre Flors de Bach realitzen una prova escrita i, si la superen, obtenen un Certificat de Nivell 1 en Flors de Bach reconegut pel Centre Bach a Anglaterra (http://www.bachcentre.com/).

Cal destacar l’acció tutorial i d’orientació que es duu a terme a EDUCEM II. Les tutores estan en contacte continuat amb l’alumne; fan el seguiment de la seva evolució en els estudis; mantenen entrevistes regulars amb pares i mares; troben les pràctiques adequades i que més s’adaptin a les característiques del noi o noia; en fan un seguiment periòdic i l’orienten a final de curs, tant acadèmicament com professionalment. Antics alumnes del cicle fan xerrades a l’alumnat de segon per tal que aquest es pugui orientar cap als cicles formatius de grau superior.

El cicle aporta coneixements de la branca sanitària vistos des de tots els vessants, que s’estructuren en diferents mòduls professionals específics, com són els efectes del medicament, el cos humà, l’emmagatzematge dels medicaments segons les seves característiques, la recepta mèdica, la farmàcia hospitalària, els productes de parafarmàcia, homeopatia, fitoteràpia i flors de Bach, la comunicació amb el pacient, la utilització dels programes informàtics de les farmàcies, els primers auxilis i la preparació de medicaments.

Aquest cicle té una durada de 2 cursos acadèmics (2.000 hores).

L’horari és de dilluns a divendres de 8 a 14.30 h a primer i de 8 a 13.30 h a segon. Les pràctiques en empresa tenen una durada de 350 hores.

 

TITULACIÓ: TÈCNIC DE GRAU MITJÀ EN FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA

ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

L’alumnat amb la següent titulació té accés directe:
 • Graduat en Educació Secundària (ESO)
 • Tècnic auxiliar (FP1) o equivalent.
 • Batxillerat
 • Fins 2n de BUP aprovat
 • Títol de Tècnic en Grau Mitjà de qualsevol especialitat.
En el cas de no tenir una de les titulacions anteriors, cal fer la Prova d’Accés a Grau Mitjà o el Curs Específic per l’Accés als Cicles de Grau Mitjà.
Tant el Curs Específic per l’Accés als Cicles de Grau Mitjà (CAM) com la Preparació a la Prova d’Accés a Grau Mitjà (PPAM) es poden estudiar al nostre centre.
Per poder accedir al cicle cal fer preinscripció al maig i posteriorment matrícula al juliol.

PERFIL PROFESSIONAL

COMPETÈNCIA GENERAL

Consisteix a assistir en la dispensació i elaboració de productes farmacèutics i afins, i realitzar la venda de productes parafarmacèutics, fomentant la promoció de la salut i executant tasques administratives i de control de magatzem, complint amb les especificacions de qualitat, seguretat i protecció ambiental.

COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

Quant a les seves COMPETÈNCIES PROFESSIONALS, haurà de ser capaç de:
 • Distribuir i controlar els productes, la facturació i la informació en els establiments de farmàcia

 • Dispensar medicaments i productes de parafarmàcia, informar els clients sobre el seu ús, determinar paràmetres anatòmics i fisiològics senzills i fomentar els hàbits saludables.

 • Elaborar preparats seguint protocols i sota la supervisió del farmacèutic

 • Realitzar anàlisis clíniques senzilles sota la supervisió del farmacèutic.

ÀMBIT PROFESSIONAL I DE TREBALL

Aquest tècnic podrà exercir la seva activitat dins del sector sanitari, dispensant productes farmacèutics i parafarmacèutics en oficines de farmàcia, farmàcia hospitalària, establiments de parafarmàcia, magatzems de distribució de medicaments i indústria farmacèutica.
El tècnic en farmàcia també s’ocuparà de l’organització i gestió d’una oficina de farmàcia, de la prestació del servei i de l’educació sanitària.

MÒDULS PROFESSIONALS DEL CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ TÈCNIC EN FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA

1r CURS
Mòdul 1: Oficina de farmàcia 165 hores
Mòdul 2: Dispensació de productes farmacèutics 198 hores
Mòdul 3: Dispensació de productes parafarmacèutics 198 hores
Mòdul 7: Operacions bàsiques de laboratori 132 hores
Mòdul 9: Anatomofisiologia i patologia bàsiques 132 hores
Mòdul 10: Formació i Orientació Laboral 99 hores
2r CURS
Mòdul 2: Dispensació de productes farmacèutics 66 hores
Mòdul 3: Dispensació de productes parafarmacèutics 33 hores
Mòdul 4: Formulació Magistral 132 hores
Mòdul 5: Promoció de la salut 132 hores
Mòdul 6: Disposició i venda de productes 66 hores
Mòdul 8: Primers auxilis 66 hores
Mòdul 11: Empresa i iniciativa emprenedora 66 hores
Mòdul 12: Anglès tècnic 99 hores
Mòdul 13: Síntesi 66 hores
Mòdul 14: Formació en centres de treball 350 hores
Total Cicle: 2.000 hores

SORTIDES PROFESSIONALS

Dins de les principals OCUPACIONS i LLOCS DE TREBALL, trobem:

 • Tècnic d’oficina de farmàcia
 • Tècnic en establiments de parafarmàcia
 • Tècnic de magatzem de distribució de medicaments
 • Tècnic en farmàcia hospitalària

SORTIDES ACADÈMIQUES

A 2n. curs orientem a l’alumnat sobre les sortides acadèmiques en acabar el cicle amb xerrades d’antics alumnes/as amb l’objectiu que coneguin totes les seves opcions:

 • Actualment amb l’aplicació de la LOMCE, l’alumnat de grau mitjà pot passar directament a un grau superior de la mateixa opció (veure annex). Amb la normativa actual si vol accedir a un centre públic o concertat podrà fer la preinscripció al setembre però sense prioritat. Si vol accedir a un centre privat, podrà fer la matrícula atenent els requeriments del centre.
 • A EDUCEM II oferim el CFGS d’Educació Infantil, una possible continuïtat després del CFGM de Farmàcia i Parafarmàcia, en ser un cicle privat l’alumnat podrà fer la matrícula al juliol un cop hagi fet el tràmit del títol del grau mitjà.
 • Curs específic d’incorporació als cicles formatius de grau superior (CAS). Aquest curs dóna prioritat d’accés a grau superior a l’alumnat que acredita el títol de tècnic de grau mitjà. No és obligatori per l’alumnat que vol fer un grau superior de la mateixa opció (veure annex) però si que és necessari si l’alumnat canvia d’opció.
 • Prova d’Accés als Cicles Formatius de Grau Superior (PACFGS). La superació de la prova dóna prioritat d’accés a grau superior. Pel fet d’haver cursat un grau mitjà, els alumnes estan exempts de fer les matèries específiques si segueixen la mateixa família professional.
 • Altres Cicles Formatius de Grau Mitjà.

COL·LABORACIÓ D’EMPRESES

A continuació, adjuntem una mostra de farmàcies, empreses i entitats del ram de la salut que han acollit alumnat d’EDUCEM II per realitzar pràctiques:

NOM FARMÀCIA/ENTITAT                                               POBLACIÓ

FARMÀCIA MAS Sant Celoni
FARMÀCIA TIBAU Caldes
FARMÀCIA CODINA Caldes
HOSPITAL VIC VIC
FARMÀCIA SITJÀ                    Cardedeu
FARMÀCIA DE LA CONCEPCION             Mollet del Vallès
FARMÀCIA SITJÀ-TOST                  Vilalba-Sasserra
FARMÀCIA BRETCHA     Granollers
FARMÀCIA VIGAS-CARDONA                   Sant Celoni
HOSPITAL SANT CELONI Sant Celoni
FARMÀCIA REIXACH                     Santa Maria de Palautordera
FARMÀCIA VIÑAMATA              Granollers
FARMÀCIA FELIU                 Centelles    
FARMÀCIA DALMAU Granollers    
HOSPITAL DE MOLLET      Mollet del Vallès
FARMÀCIA FERRARONS                      Granollers
FARMÀCIA BELLAVISTA                Granollers
FARMÀCIA GIRBAU Canovelles
FARMÀCIA SUÑOL          La Garriga
FARMÀCIA PARDO                           Granollers
FARMÀCIA POU                             Granollers
FARMÀCIA PUIGDOLLERS      Atmella del Vallès
FARMÀCIA ISERN Parets del Vallès
FARMÀCIA VILASECA Mollet del Vallès
FARMÀCIA BOTET-NADAL La Llagosta
FARMÀCIA SERRANO Granollers
FARMÀCIA BASTÈ Franqueses del Vallès
FARMÀCIA FONTCUBERTA Montornès del Vallès
FARMÀCIA ARUMI Vic
FARMÀCIA LLONGUERAS Cardedeu
FARMÀCIA RELAT Santa Perpètua Mogoda
FARMÀCIA SAGALES Bellavista
FARMÀCIA GUILLÈN Argentona

DOCUMENTACIÓ

Descarregar el Dossier FAR 2017-18

ÚLTIMES ACTIVITATS DEL CFGM DE FARMÀCIA

Educem Centres d'ensenyament ha afegit 2 fotos noves.

Els nostres superalumnes de FAR2 han rebut avui els seus certificats de mans de XarxaFarma en haver superat l'examen que se'ls va realitzar a finals de l'any passat sobre "Processos de Venda i Consell Actiu" 🤓🔝💊💉
#orgulldalumnes💓 .
... Veure mésVeure menys

Els nostres superalumnes de FAR2 han rebut avui els seus certificats de mans de XarxaFarma en haver superat lexamen que sels va realitzar a finals de lany passat sobre Processos de Venda i Consell Actiu 🤓🔝💊💉
#orgulldalumnes💓 .

Educem Centres d'ensenyament ha afegit 11 fotos noves.

Els alumnes de FAR1 classificant productes de parafarmàcia: biocida, dietètic, cosmètic, producte sanitari....😱😱...a per totes, vosaltres podeu!!!!💪💪
... Veure mésVeure menys

Els alumnes de FAR1 classificant productes de parafarmàcia: biocida, dietètic, cosmètic, producte sanitari....😱😱...a per totes, vosaltres podeu!!!!💪💪

Per si esteu interessats, encara queden algunes places pel curs 17-18 pel NOU cicle formatiu de Farmàcia en modalitat ONLINE. Us esperem!!
Per a més informació: www.educem.com

Por si estáis interesados aún quedan algunas plazas para el NUEVO ciclo formativo de farmacia en modalidad ONLINE en este curso 17-18. Os esperamos!!
Para más información: www.educem.com
... Veure mésVeure menys

Per si esteu interessats, encara queden algunes places pel curs 17-18 pel NOU cicle formatiu de Farmàcia en modalitat ONLINE. Us esperem!!
Per a més informació: www.educem.com 

Por si estáis interesados aún quedan algunas plazas para el NUEVO ciclo formativo de farmacia en modalidad ONLINE en este curso 17-18. Os esperamos!!
Para más información: www.educem.com

I una sorpresa pel proper curs 2017-18 😱😃😃
El cicle formatiu de farmàcia també en modalitat online!!
Si t'apuntes abans de setembre, descomptes especials!!

Y una sorpresa para el próximo curso 2017-18 😱😊😊
El ciclo formativo de farmacia también en modalidad online!!
Si te apuntas antes de septiembre, descuentos especiales!!
... Veure mésVeure menys

I una sorpresa pel proper curs 2017-18 😱😃😃
El cicle formatiu de farmàcia també en modalitat online!!
Si tapuntes abans de setembre, descomptes especials!! 

Y una sorpresa para el próximo curso 2017-18 😱😊😊
El ciclo formativo de farmacia también en modalidad online!!
Si te apuntas antes de septiembre, descuentos especiales!!

Educem Centres d'ensenyament ha afegit 57 fotos noves a l'àlbum ACTE ACADÈMIC DE CICLES FORMATIUS 2015 - 2017.

El dimecres 21 de juny es va realitzar l'Acte Acadèmic de Cicles Formatius que tanca el curs i la promoció 2015-2017. Com a novetat, aquest any l'acte va tenir lloc a la Sala d'Actes del Centre Cultural de Granollers (Carrer Joan de Camps I Giró, 1), en horari de tarda.

L'acte va estar d'allò més animat, amb una bona entrada, malgrat la calor i les hores; agraïm a alumnes, pares i a tothom que va acudir l’esforç fet. La bona estona que vam passar tots plegats creiem que ho compensa amb escreix!

Va obrir l'acte la directora Mercè Comas, donant pas a la tutora Paz Rueda, en representació del professorat, qui, en un divertit i personal discurs, va felicitar als/les alumnes/as per haver acabat els estudis i va fer unes reflexions sobre com encarar la futura vida professional, i va recordar el vessant solidari d'escola i professorat, palesa en la participació en el projecte Labdoo.

A continuació els representants de l'alumnat de Cicles Mitjans, Neus López i Alicia Cabezuelo, i de Cicles Superiors, Rubén Arrebola van llegir el seu discurs. Posteriorment vàrem comptar amb la presència de la Sra. Marga Sant, mare de Marga Bataller de FAR, en representació de les famílies.

La Sra. Sant va glossar la seva visió del professorat d’EDUCEM, al que va voler fer un reconeixement públic com extremadament implicat, proper, vocacional i curós dels alumnes. Donat que coneix el món de l’ensenyament per dins, aquests reconeixements tenen un valor especial, i van fer emocionar el professorat, que va agraïr el discurs aplaudint dempeus. Ni cal dir que també va arrencar els aplaudiments de tots els/les assistents. Moltes gràcies, Marga!

(Podeu trobar més detalls a les fotos de cada intervenció individual).

Després va tenir lloc l’entrega d’orles i el lliurament dels Premis a l'Excel·lència EDUCEM (sisena edició). Els premiats van ser:

RUBEN ARREBOLA - DAM2 - PREMI A L'EXCEL·LÈNCIA EN LA TASCA DE DELEGAT
· Per haver representat al grup de manera exemplar aportant sempre solucions i buscant el millor consens possible. En Rubén és una persona responsable, àvid d'aprendre informàtica i, sobretot, conciliador, mesurat i tremendament afable.

MERITXELL COSTA - AIF 2 - PREMI A L’EXCEL·LÈNCIA PER LA SEVA MOTIVACIÓ I INTERÈS EN APRENDRE
· La Meritxell ha estat una alumna que ha mostrat molt bona predisposició a classe, ha assolit els objectius del cicle amb un alt nivell i ha demostrat com compatibilitzar feina i estudis d’una manera eficient. La Meritxell és una persona implicada, motivada, treballadora i tenaç.

AROA LÓPEZ i NEREA PORTET - FAR2 - PREMI A L’EXCEL·LÈNCIA PER LA CONSTÀNCIA ACADÈMICA
· Constància acadèmica durant els dos anys del cicle amb el mèrit afegit que han treballat en una farmàcia des que van acabar les pràctiques i han vingut sempre amb un somriure a l’aula. L’Aroa i la Nerea són persones constants, incansables, treballadores, alegres i sempre disposades.

ALICIA CABEZUELO - GA2 - PREMI A L’EXCEL·LÈNCIA PEL SEU SABER ESTAR, CORRECCIÓ I FACILITAT PER AFAVORIR UNA BONA CONVIVÈNCIA DINS L'AULA.
· L'Alicia és una persona molt correcta i educada. Mai ha tingut una mala resposta davant dels companys o professors. És atenta, col·laboradora i un bon exemple de gestió de la convivència dins d'un grup.

NEUS LÓPEZ - GA 2 - PREMI A L’EXCEL·LÈNCIA PER LA SEVA COL·LABORACIÓ I IMPLICACIÓ EN L'EXECUCIÓ DEL MÒDUL DE SÍNTESI.
· La Neus és una persona col·laboradora i emprenedora, amb dots de lideratge i treballadora que ha pogut mostrar durant el projecte de simulació i en l'execució del mòdul de síntesi.

Aquí teniu les fotos de l'acte. Bones vacances!!!
... Veure mésVeure menys

El dimecres 21 de juny es va realitzar lActe Acadèmic de Cicles Formatius que tanca el curs i la promoció 2015-2017. Com a novetat, aquest any lacte va tenir lloc a la Sala dActes del Centre Cultural de Granollers (Carrer Joan de Camps I Giró, 1), en horari de tarda.

Lacte va estar dallò més animat, amb una bona entrada, malgrat la calor i les hores; agraïm a alumnes, pares i a tothom que va acudir l’esforç fet. La bona estona que vam passar tots plegats creiem que ho compensa amb escreix!

Va obrir lacte la directora Mercè Comas, donant pas a la tutora Paz Rueda, en representació del professorat, qui, en un divertit i personal discurs, va felicitar als/les alumnes/as per haver acabat els estudis i va fer unes reflexions sobre com encarar la futura vida professional, i va recordar el vessant solidari descola i professorat, palesa en la participació en el projecte Labdoo.

A continuació els representants de lalumnat de Cicles Mitjans, Neus López i Alicia Cabezuelo, i de Cicles Superiors, Rubén Arrebola van llegir el seu discurs. Posteriorment vàrem comptar amb la presència de la Sra. Marga Sant, mare de Marga Bataller de FAR, en representació de les famílies. 

La Sra. Sant va glossar la seva visió del professorat d’EDUCEM, al que va voler fer un reconeixement públic com extremadament implicat, proper, vocacional i curós dels alumnes. Donat que coneix el món de l’ensenyament per dins, aquests reconeixements tenen un valor especial, i van fer emocionar el professorat, que va agraïr el discurs aplaudint dempeus. Ni cal dir que també va arrencar els aplaudiments de tots els/les assistents. Moltes gràcies, Marga!

(Podeu trobar més detalls a les fotos de cada intervenció individual).

Després va tenir lloc l’entrega d’orles i el lliurament dels Premis a lExcel·lència EDUCEM (sisena edició). Els premiats van ser:

RUBEN ARREBOLA - DAM2 - PREMI A LEXCEL·LÈNCIA EN LA TASCA DE DELEGAT
· Per haver representat al grup de manera exemplar aportant sempre solucions i buscant el millor consens possible. En Rubén és una persona responsable, àvid daprendre informàtica i, sobretot, conciliador, mesurat i tremendament afable.

MERITXELL COSTA - AIF 2 - PREMI A L’EXCEL·LÈNCIA PER LA SEVA MOTIVACIÓ I INTERÈS EN APRENDRE
· La Meritxell ha estat una alumna que ha mostrat molt bona predisposició a classe, ha assolit els objectius del cicle amb un alt nivell i ha demostrat com compatibilitzar feina i estudis d’una manera eficient. La Meritxell és una persona implicada, motivada, treballadora i tenaç.

AROA LÓPEZ i NEREA PORTET - FAR2 - PREMI A L’EXCEL·LÈNCIA PER LA CONSTÀNCIA ACADÈMICA 
· Constància acadèmica durant els dos anys del cicle amb el mèrit afegit que han treballat en una farmàcia des que van acabar les pràctiques i han vingut sempre amb un somriure a l’aula. L’Aroa i la Nerea són persones constants, incansables, treballadores, alegres i sempre disposades.
 
ALICIA CABEZUELO - GA2 - PREMI A L’EXCEL·LÈNCIA PEL SEU SABER ESTAR, CORRECCIÓ I FACILITAT PER AFAVORIR UNA BONA CONVIVÈNCIA DINS LAULA.
· LAlicia és una persona molt correcta i educada. Mai ha tingut una mala resposta davant dels companys o professors. És atenta, col·laboradora i un bon exemple de gestió de la convivència dins dun grup. 

NEUS LÓPEZ - GA 2 - PREMI A L’EXCEL·LÈNCIA PER LA SEVA COL·LABORACIÓ I IMPLICACIÓ EN LEXECUCIÓ DEL MÒDUL DE SÍNTESI.
· La Neus és una persona col·laboradora i emprenedora, amb dots de lideratge i treballadora que ha pogut mostrar durant el projecte de simulació i en lexecució del mòdul de síntesi.

Aquí teniu les fotos de lacte. Bones vacances!!!

Educem Centres d'ensenyament ha afegit 72 fotos noves a l'àlbum FAR2: PRESENTACIÓ DEL MÒDUL DE SÍNTESI.

FAR2: PRESENTACIÓ DEL MÒDUL DE SÍNTESI

El passat 2 de juny, els alumnes del cicle de Farmàcia i Parafarmàcia de 2n. curs, van exposar, el seu mòdul de Síntesi, titulat: "SIMULACIÓ D’UNA OFICINA DE FARMÀCIA", que desenvolupa els aspectes teòrics i pràctics de totes les tasques que pot fer un Tècnic de Farmàcia en el seu lloc de treball.

Els grups es varen repartir les tasques corresponents a les diferents funcions i casuístiques que ens podem trobar en tots tipus de farmàcies (comercial, hospitalària…) i van posar exemples pràctics de com tractar als usuaris que demanen recomanacions (tractaments, incompatibilitats, posologia…).

La presentació va ser tot un èxit: bona preparació, bona imatge, fins i tot part de les presentacions van ser en anglès!

Bona feina, FAR2 🙂
... Veure mésVeure menys

FAR2: PRESENTACIÓ DEL MÒDUL DE SÍNTESI

El passat 2 de juny, els alumnes del cicle de Farmàcia i Parafarmàcia de 2n. curs, van exposar, el seu mòdul de Síntesi, titulat: SIMULACIÓ D’UNA OFICINA DE FARMÀCIA, que desenvolupa els aspectes teòrics i pràctics de totes les tasques que pot fer un Tècnic de Farmàcia en el seu lloc de treball.

Els grups es varen repartir les tasques corresponents a les diferents funcions i casuístiques que ens podem trobar en tots tipus de farmàcies (comercial, hospitalària…) i van posar exemples pràctics de com tractar als usuaris que demanen recomanacions (tractaments, incompatibilitats, posologia…). 

La presentació va ser tot un èxit: bona preparació, bona imatge, fins i tot part de les presentacions van ser en anglès! 

Bona feina, FAR2 :)
Voleu veure com fer una truita al laboratori sense foc en 1 minut?
Sabeu com ho hem fet?
Gràcies FAR1 per la bona feina!!!!🙌

Voleu veure com fer una truita al laboratori sense...

#FAR2 a primersauxilis practicant SVB pediàtric😷💖👶. Bona feina!!!!

#FAR2 a primersauxilis practicant SVB pediàtric...

La nostra suuuperalumna de #FAR2 Irene Arce ens ha deleitat amb un espectacular #moonwalker a l'SDM!! #FARstyle #FARrules

La nostra suuuperalumna de #FAR2 Irene Arce ens ha...

Aconseguiran salvar-lo????? 😷😷😤😱😱😱😱😱 #FAR2 #primersauxilis #dandolotodo 
Per cert...Necessitem noms pel nino!!! Idees???

Aconseguiran salvar-lo????? 😷😷😤😱😱...

Voleu veure què és un eutèctic??? Això és el que volem evitar en preparar les pólvores antitranspirants a FAR2!!! La Sílvia ens ha ensenyat què NO ha de passar!

Voleu veure què és un eutèctic??? Això és el ...

Primeres pràctiques de l'any a #FAR1🔎🔬#ESVERD!🆙 #Educem #Granollers

Primeres pràctiques de l'any a #FAR1🔎🔬#ESVE...

The last episode of...#FARinthechemist!!! #FAR2 #andyiscoming ??? 😂😂😂😂 #Educem

The last episode of...#FARinthechemist!!! #FAR2 #a...