Al bell mig de la terra TEXT DEFINITIU(1)

/Al bell mig de la terra TEXT DEFINITIU(1)