DOCUMENTACIÓ DE BATXILLERAT CURS 2014 – 15

Aquí trobareu tota la documentació referent a aquesta etapa educativa.

En cas de necessitar alguna informació addicional , contacteu amb el centre de batxillerat (pestanya “ON SOM” del menú principal).

* Normativa de l’Etapa Post Obligatòria………….……….……..……….…….………DESCARREGAR

* Normativa de Drogues……….…………….…..……………….…….………….………….DESCARREGAR

* Autorització d’activitats a Granollers……………………………………………………DESCARREGAR

* Autorització Internet major de 14 anys……………..……………….……………….DESCARREGAR

* Fitxa mèdica……………………….……………………………………………………………….DESCARREGAR

* Autorització medicaments……………………………………..……………………………DESCARREGAR

* Horari 1r. B de Batxillerat…….……………..………………………………………………DESCARREGAR

* Horari 1r. C de Batxillerat…….…………………………………………………..…………DESCARREGAR

* Horari 2n. B de Batxillerat…….………………………………………………….…………DESCARREGAR

* Horari 2n. C de Batxillerat…….………………………………………………….…………DESCARREGAR

Codi Bancari IBAN……………………..…..……..……..…………….…………………………DESCARREGAR