Programació d’un sistema de reconeixement de veu i facial. Aplicacions multiplataforma.