DOCUMENTACIÓ EDUCACIÓ SECUNDÀRIA CURS 2022 – 23

Aquí trobareu tota la documentació referent a aquesta etapa educativa.

En cas de necessitar alguna informació addicional , contacteu amb el centre d’Educació Secundària (pestanya “ON SOM” del menú principal).

* Normativa de l’Etapa Obligatòria 2022-23……………..DESCARREGAR

* Calendari Escolar 2022-23……………………………………DESCARREGAR

* Circular Informativa inici de curs setembre curs 2022-23……………..DESCARREGAR

* Informació General curs 2021-22 juny…………………………………………DESCARREGAR

* Carta de compromís educatiu……………………………………………………..DESCARREGAR

* Autorització procediment gestió de casos COVID-19 curs 21-22……..DESCARREGAR

* Declaració responsabilitat famílies curs 21-22……………………………….DESCARREGAR

* Circular sortida ESO 1T curs 2020-21…………………………………………..DESCARREGAR

* Autorització d’activitats a Granollers………………………………………..…………DESCARREGAR

* Autorització Internet menor de 14 anys…………….………..…….…………………DESCARREGAR

* Autorització Internet major de 14 anys……………..……………….………………..DESCARREGAR

* Autorització imatges menors de 14 anys……………..……………….………………DESCARREGAR

* Autorització imatges majors de 14 anys……………..……………….……………DESCARREGAR

* Fitxa mèdica……………………….……………………………………………………………….DESCARREGAR

* Autorització medicaments……………………………………..……………………………DESCARREGAR

* Horari 1r. ESO 2022-23………………DESCARREGAR

* Horari 2n. ESO 2022-23………………DESCARREGAR

* Horari 3r. ESO 2022-23………………DESCARREGAR

* Horari 4t. ESO 2022-23………………DESCARREGAR

* Optatives 1r. ESO 2022-23……………..DESCARREGAR

* Optatives 2n. ESO 2022-23……………..DESCARREGAR

* Optatives 3r. ESO 2022-23……………..DESCARREGAR

* Optatives 4t. ESO 2022-23……………..DESCARREGAR

* Credit de síntesi ESO curs 2022-23 ………………………………DESCARREGAR