FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL – FCT

La Formació en Centres de Treball (FCT) és un mòdul professional de formació obligatori que es cursa en tots els cicles tant de grau mitjà com de grau superior i en els programes de formació i inserció (PFI) que es desenvolupa en l’empresa. La FCT és el que normalment es diu pràctiques en empreses. És el mòdul professional que permet:

  • Complementar l’adquisició pels alumnes de la competència professional aconseguida en el centre educatiu, mitjançant la realització d’un conjunt d’activitats de formació identificades entre les activitats productives del centre de treball.
  • Contribuir a l’assoliment de les finalitats generals de la formació professional (adquirir la competència professional característica de cada títol i una identitat i maduresa professional motivadora de futurs aprenentatges i adaptacions al canvi de qualificacions).
  • Avaluar els aspectes més rellevants de la competència professional adquirida per l’alumnat i, en particular, acreditar aquells aspectes de la competència requerida en l’ocupació (expressada en el perfil de cada títol) que no pot comprovar-se en el centre docent per exigir situacions reals de producció.
  • Adquirir el coneixement de l’organització productiva corresponent al perfil professional i el sistema de relacions sociolaborals del centre de treball, a fi de facilitar la seva futura inserció professional.

Per aquests motius, és un mòdul cabdal dins del Cicle i del PFI. La FCT és una primera iniciació al món laboral, ja que es desenvolupa exclusivament en l’empresa. Així els alumnes tenen l’oportunitat de posar en pràctica tots els coneixements, capacitats i destreses que han adquirit en el centre educatiu.

Actualment, un nombre significatiu d’empreses participen facilitant pràctiques a estudiants en el model d’FCT, fent possible que els alumnes puguin compatibilitzar la formació als centres educatius amb la formació en entorns laborals reals.
Si voleu més dades, una entrevista o qualsevol altra informació ens podeu trobar a:

EDUCEM Centres d’Ensenyament – Centre C

Pl. Maluquer i Salvador, 19 – Granollers 08401

Tel. 93 8791875 – De 8.00 a 14.00 i de 15.00 a 19.30 de dilluns a divendres.

https://www.educem.com

centres@educem.com

https://administracioifinanceseducem.wordpress.com

https://www.facebook.com/pages/Educem-Centres-densenyament/214721498650381

Persones de contacte:

Laura Valencia i Rocasalbas:  lvalencia@educem.com

Mercè Comas i Duràn: mercecomas@educem.com