Amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats del mercat laboral, la formació professional dual aposta per augmentar la col·laboració entre els centres de formació professional i les empreses, en el procés formatiu dels alumnes.

Des de fa temps moltes empreses ens han reivindicat la necessitat de recuperar el model laboral de l’aprenent. Aquest nou model de col·laboració entre empresa i escola permet recuperar aquesta figura amb molts avantatges i valor afegit doncs l’alumne s’incorpora al treball amb un bagatge de coneixements adquirits, directament relacionats amb el perfil professional de l’empresa que abans no tenia. Actualment un nombre significatiu d’empreses participen en el nou model de formació professional dual, fent possible que els alumnes puguin compatibilitzar la formació als centres educatius amb la formació en entorns laborals reals.

 

EDUCEM Centres d’Ensenyament ofereix en Formació Professional Dual els cicles de grau superior:

  •  CFGS Administració i Finances
  • CFGS Desenvolupament Aplicacions Multiplataforma
  • CFGS Administració Sistemes Informàtics i Xarxes

En l’arxiu següent trobareu informació més detallada sobre els avantatges que ofereix a les empreses aquesta modalitat de formació.

“Dossier FP Dual”

Si voleu més dades, una entrevista o qualsevol altra informació ens podeu trobar a:

EDUCEM Centres d’Ensenyament –

Centre C Pl. Maluquer i Salvador, 19 –

Granollers 08401 Tel. 93 8791875 –

De 8.00 a 14.00 i de 15.00 a 19.30 de dilluns a divendres.

https://www.educem.com centres@educem.com

https://administracioifinanceseducem.wordpress.com

https://www.facebook.com/pages/Educem-Centres-densenyament/214721498650381

Persones de contacte:

Robert Mañé i Velilla: rmane@educem.com

Mercè Comas i Duràn: mercecomas@educem.com