CURS ESPECÍFIC PER A L’ACCÉS ALS CICLES DE GRAU MITJÀ
Aquests estudis permeten a les persones que el superen l’accés directe als cicles formatius de formació professional inicial de grau mitjà; en el cas dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny, permet l’exempció de la part comuna de la prova d’accés, i en el cas dels ensenyaments esportius, l’exempció de la prova d’accés de caràcter general.
REQUISITS I ACCÉS
Aquest curs va adreçat a nois/es que vulguin accedir directament als cicles formatius de grau mitjà sense haver de superar la Prova d’Accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà.
El curs està reservat a les persones que no tenen el títol de graduat en educació secundària obligatòria o equivalent acadèmic i que l’any en què es matriculen del curs compleixen, com a mínim, 17 anys.
 
DESCRIPCIÓ DEL CURS
El curs s’estructuren en tres àmbits: àmbit de la comunicació (COM), àmbit social (SOC) i àmbit cientificotecnològic (CTE).
La distribució de les matèries per àmbits és la següent:
 Matèries obligatòries
o Comunicació en llengua catalana i llengua castellana (COM)
§ Llengua catalana
§ Llengua castellana
§ Estructures lingüístiques comunes a les dues llengües
o Llengua inglesa (COM)
o Ciències socials i ciutadania (SOC)
o Tutoria i orientació (SOC)
o Matemàtiques (CTE)
Matèria opcional
o Ciències de la naturalesa (CTE)
 
HORARI – DATES
Inici i fi: de setembre a maig (Finalització aproximada).
Horari de dilluns a divendres de 15.30 a 18.30 h.
 
CARACTERÍSTIQUES DE LA PROVA A EDUCEM
Tutoria individual, grupal i seguiment personalitzat.
Orientació professional i borsa de treball pròpia.
Descarregar Horari
Descarregar