GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

El GESO té com a finalitat ajudar a assolir els objectius de l’ESO a aquelles persones que no ho han aconseguit en l’etapa obligatòria i que volen preparar-se per obtenir el Graduat.

L’únic requisit per poder inscriure’s és tenir 16 anys complerts.

Per poder obtenir el Graduat cal:

ACCÉS I OBJECTIU

– Haver superat amb aprofitament el nivell II i tenir els 18 anys complerts.

– Haver superat un PQPI i alhora haver superat amb aprofitament els mòduls C del nivell II.

Aquells alumnes que en l’etapa obligatòria hagin cursat 4t d’ESO i superin la prova de nivell, només hauran de cursar els mòduls d’aquelles assignatures que no s’hagin superat, sempre i quan tinguin els 18 anys complerts o els compleixin durant l’any acadèmic.

ESTRUCTURA

El GES està estructurat en dos nivells:

– Nivell I: aprenentatge de continguts de 3er d’ESO

– Nivell II: aprenentatge de continguts de 4rt d’ESO

El mes de setembre, EDUCEM realitza una prova per tal de saber si l’alumne/a necessitarà un, dos o, en alguns casos, tres anys per poder obtenir el GESO.

Els continguts del GESO es reparteixen en tres àmbits, alhora, cada àmbit en diversos mòduls.

Mòduls del primer nivell:

– Àmbit de la comunicació:

Literatura

Llengua catalana I

Llengua castellana I

Llengua estrangera I

Llengua catalana II

Llengua castellana II

Hablemos de literatura

– Àmbit científic tecnològic:

Matemàtiques I

Matemàtiques II

Física i Química I

Ciències Naturals I

Educació per a la salut

– Àmbit social:

Ciències socials i educació per la ciutadania.

Geografia I

Història I

Viatjar per Catalunya

Mòduls del segon nivell:

– Àmbit de la comunicació:

Literatura catalana

Literatura castellana

Llengua catalana III

Llengua castellana III

Llengua estrangera II

Llengua estrangera III

Llengua estrangera IV

– Àmbit científic tecnològic:

Matemàtiques III

Matemàtiques IV

Física i Química II

Biologia i Geologia

Medi ambient i canvi climàtic

Tecnologia

– Àmbit social:

Ciències socials II i moviments migratoris.

Geografia II

Història II

Catalunya dins d’Espanya del segle XX

AVALUACIÓ

CARACTERÍSTIQUES DEL GES A EDUCEM

Tutoria individual, grupal i de seguiment personalitzat. S’informarà als pares de tots aquells aspectes rellevants relacionats amb el seu rendiment i integració.

Orientació professional basada en el coneixement propi per tal de descobrir alternatives professionals futures.

Preparació per la Prova d’Accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà.

Grups reduïts.

Inici i fi: de setembre a juny

Horari: de dilluns a divendres de 15.30 a 18.30 h.

HORARIS I DATES

A EDUCEM els alumnes fan proves d’avaluació contínues per tal que no s’acumuli la matèria i poder anar superant els mòduls progressivament.

Descarregar Horari

Descarregar