[dzs_videogallery id=”FP_videos” db=”main”]

La FP Dual implica compaginar la formació al centre i en una empresa del sector amb un contracte o beca per tant és una gran ajuda:

Mentre que fins ara els continguts de la formació professional es donaven íntegrament a l’escola, en la formació dual l’empresa pot participar en ells de forma activa impartint-los a les seves instal·lacions i pel personal escollit. Aquest nou escenari aconsegueix que l’empresa faci arribar el seu coneixement als alumnes que ja formen part de la seva plantilla.

  • a l’hora de desenvolupar el potencial professional
  • per aprendre en situacions reals de treball
  • i per adquirir experiència professional, i millorar l’ocupabilitat.

Aquest procés d’aprenentatge sempre és com a mínim un terç del total de continguts de cada cicle, i garanteix un mínim de 970 hores d’estada de l’alumne a l’empresa, en qualitat de treballador, amb tots els drets i deures que això comporta per les parts. El centre i l’empresa pacten els continguts que l’alumne aprendrà en el centre de treball ajustant-los a les necessitats i perfils del lloc de treball pel que es forma i que ocuparà en el futur. Al mateix temps es continua assistint a classe però en jornada reduïda segons l’assistència a l’empresa.

En format de Formació Professional Dual a EDUCEM Centres d’Ensenyament oferim els següents ensenyaments: