home_entrada cicles8

El curs de preparació a la Prova d’Accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà té, a Educem, un enfocament teòric i pràctic amb la finalitat de preparar l’alumnat, que no ha obtingut el Graduat en Educació Secundària, amb la sòlida base de cara a la Prova d’Accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà, que possibilita i facilita l’accés a un Cicle Formatiu de Grau Mitjà.

REQUISITS I ACCÉS A LA PROVA

Aquest curs va adreçat a nois/es amb 17 anys complerts o que els compleixin durant l’any de la prova.

DESCRIPCIÓ DE LA PROVA

La prova d’accés prepara per assolir les àrees següents:

 • Llengua catalana
 • Llengua castellana
 • Llengua anglesa
 • Ciències Socials
 • Tecnologia
 • Educació Visual i Plàstica
 • Matemàtiques
 • Ciències de la Naturalesa

HORARI i DATES

Inici i fi: de setembre a maig (Finalització aproximada).

Horari de dilluns a divendres de 15.00 a 18.00 h.

FAMÍLIES PROFESSIONALS

Aquesta prova d’accés prepara per accedir a tots els Cicles Formatius de Grau Mitjà que pertanyen a les famílies professionals següents:

 • Activitats agràries
 • Activitats físiques i esportives
 • Activitats marítimopesqueres
 • Administració
 • Arts gràfiques
 • Comerç i màrqueting
 • Comunicació, imatge i so
 • Edificació i obra Civil
 • Electricitat i electrònica
 • Fabricació mecànica
 • Fusta i moble
 • Hoteleria i turisme
 • Imatge personal
 • Indústries alimentàries
 • Informàtica
 • Manteniment de vehicles autopropulsats
 • Manteniment i serveis a la producció
 • Química
 • Sanitat
 • Serveis socioculturals i a la comunitat
 • Tèxtil, Confecció i pel

CARACTERÍSTIQUES DE LA PROVA A EDUCEM

L’alumne podria optar com a màxim a 2 punts extres sobre la nota que obtingui a la prova,sempre i quan l’assistència al curs sigui,com a mínim, del 80%, i se superin totes les assignatures.

Grups reduïts.

Tutoria individual, grupal i de seguiment personalitzat. S’informarà als pares de tots aquells aspectes rellevants relacionats amb el seu rendiment i integració.

Preparació per l’obtenció del Graduat en Educació Secundària Obligatòria (GESO).

Orientació professional basada en el coneixement propi per tal de descobrir alternatives professionals futures.