home_entrada cicles8

El curs de preparació a la prova d’accés a cicles formatius de grau superior té, a Educem, un enfocament teòric i pràctic amb la finalitat de preparar l’alumne/a amb una sòlida base de cara a la Prova d’Accés a Cicles Formatius de Grau Superior, que possibilita i facilita l’accés a un Cicle Formatiu de Grau Superior.

REQUISITS I ACCÉS A LA PROVA

Aquest curs va adreçat a nois/es que vulguin preparar-se per superar la Prova d’Accés a Cicles Formatius de Grau Superior.
Per tal d’accedir a la prova cal complir un dels requisits següents:

 • Tenir 19 anys o complir-los l’any de la prova.
 • Tenir 3 anys d’experiència laboral de la mateixa professió que el cicle formatiu que es vol cursar (en aquest cas queda exempt de cursar les dues assignatures de la part específica)

HORARI i DATES

Inici i fi: de setembre a maig (Finalització aproximada).

Horari part comuna:
De dilluns a divendres de 9 a 13.30 h.

Horari específiques:

De dilluns a divendres en horari matí i/o tarda.

CARACTERÍSTIQUES DE LA PROVA A EDUCEM

EDUCEM imparteix totes les especialitats de la Prova d’Accés a Cicles Formatius de Grau Superior.
L’alumne podria optar com a màxim a 2 punts extres sobre la nota que obtingui a la Prova d’Accés a Cicles Formatius de Grau Superior, sempre i quan l’assistència al curs sigui, com a mínim, del 80%, i se superin totes les assignatures.
Tutoria individual, grupal i seguiment personalitzat.
Orientació professional i borsa de treball pròpia.

ESTADÍSTICAS DE RESULTADOS

Excelente rendimiento académico de nuestro alumnado en la Prueba de Acceso a Grado Superior:

ESTADISTIQUES_ADULTS_APROVATS

ESTADISTIQUES_ADULTS_APROVATS

DESCRIPCIÓ DE LA PROVA

La prova consta de dues parts, la comuna i l’específica.

La part comuna consta de les matèries següents:

 • Llengua catalana
 • Llengua castellana
 • Llengua anglesa
 • Matemàtiques

Per la part específica cal triar 2 matèries de entre l’opció A, l’opció B, l’opció C, l’opció D i l’opció E.

FAMÍLIES PROFESSIONALS

Opció A

 • Arts gràfiques
 • Edificació i obra civil
 • Electricitat i electrònica
 • Energia i aigua
 • Fabricació mecànica
 • Imatge i so
 • Indústries extractives
 • Informàtica i comunicacions
 • Instal·lació i manteniment
 • Marítimopesquera
 • Tèxtil, confecció i pell
 • Transport i manteniment de vehicles
 • Vidre i ceràmica
 • Prevenció de riscos professionals (CFGS)

Matèries Opció A:

 • Dibuix tècnic
 • Tecnologia industrial
 • Física

Opció B

 • Activitats físiques i esportives
 • Agrària
 • Imatge personal
 • Indústries alimentàries
 • Química
 • Sanitat
 • Seguretat i medi ambient
 • Serveis socioculturals i a la comunitat
 • Prevenció de riscos professionals (CFGS)

Matèries Opció B:

 • Química
 • Biologia
 • Ciències de la terra i medi ambient
 • Educació física (únicament per al CFGS animació d’activitats físiques i esportives i és obligatòria per a aquest cicle)

Opció C

 • Administració i gestió
 • Comerç i màrqueting
 • Hosteleria i turisme
 • Informàtica i comunicacions
 • Serveis socioculturals i a la comunitat
 • Seguretat i medi ambient
 • Prevenció de riscos professionals (CFGS)

Matèries Opció C:

 • Economia de l’empresa
 • Geografia
 • Psicologia i sociologia
 • Segona llengua estrangera (francès)

Opció D

 • Activitats físiques i esportives
 • Cicles d’ensenyaments esportius

Matèries Opció D:

 • Educació física (obligatòria per aquesta família professional)
 • Química
 • Biologia
 • Ciències de la terra i medi ambient.

Opció E

 • Arts aplicades a la indumentària
 • Arts aplicades al llibre
 • Arts aplicades al mur
 • Arts aplicades de l’escultura
 • Disseny gràfic
 • Dissent industrial
 • Esmalts artístics
 • Disseny d’interiors
 • Joieria d’art
 • Tèxtils artístics

Matèries Opció E:

 • Dibuix tècnic

 • Dibuix artístic

 • Cultura audiovisual

 • Disseny

 • Volum

 • Fonament de les arts