logofp

EDUCEM II presta el SERVEI D’ASSESSORAMENT EN LA FORMACIÓ PROFESSIONAL DEL SISTEMA EDUCATIU (antic Qualifica’t). Aquest és un servei personalitzat que consisteix en la identificació i l’anàlisi detallat de les capacitats i expectatives professionals, i la identificació i valoració de les ofertes formatives amb les seves variants, i que conclou amb l’elaboració i lliurament de l’informe d’assessorament.

Posteriorment, la persona assessorada pot participar en el RECONEIXEMENT ACADÈMIC DELS APRENENTATGES ASSOLITS mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials que també oferim a EDUCEM II. L’objectiu final és convertir l’experiència professional en un títol de grau mig o grau superior de formació professional.