logofp

A EDUCEM Centres d’Ensenyament oferim l’assessorament en les següents famílies professionals:

Família professional Places
Administració i Gestió 40
Informàtica i Comunicacions 60
Sanitat 40
Serveis Socioculturals i a la Comunitat 40

logofp

A més, oferim el reconeixement dels següents CICLES FORMATIUS:

–  CFGM FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA

–  CFGM GESTIÓ ADMINISTRATIVA

–  CFGM SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES

–  CFGS ADMINISTRACIÓ I FINANCES

–  CFGS ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS EN XARXA

–  CFGS DESENVOLUPAMENT D’APLICACIONS MULTIPLATAFORMA

– CFGS EDUCACIÓ INFANTIL