PROVA D’ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

El curs de preparació a la prova d’accés a cicles formatius de grau superior té, a Educem, un enfocament teòric i pràctic amb la finalitat de preparar l’alumne/a amb una sòlida base de cara a la Prova d’Accés a Cicles Formatius de Grau Superior,que possibilita i facilita l’accés a un Cicle Formatiu de Grau Superior.

REQUISITS I ACCÉS A LA PROVA
Aquest curs va adreçat a nois/es que vulguin preparar-se per superar la Prova d’Accés a Cicles Formatius de Grau Superior.
Per tal d’accedir a la prova cal complir un dels requisits següents:
Tenir 19 anys o complir-los l’any de la prova.
Tenir 3 anys d’experiència laboral de la mateixa professió que el cicle formatiu que es vol cursar.
El perfil 2 queda exempt de cursar les dues assignatures de la part específica.

DESCRIPCIÓ DE LA PROVA
La prova consta de dues parts, la comuna i l’específica.
La part comuna consta de les matèries següents: llengua catalana, llengua castellana, llengua estrangera (anglès) i matemàtiques.
La part específica cal triar 2 matèries de l’opció A, l’opció B, l’opció C, l’opció D i l’opció E.

Opció A. Famílies professionals.
Arts gràfiques.
Edificació i obra civil.
Electricitat i electrònica.
Energia i aigua.
Fabricació mecànica.
Fusta, moble i suro.
Imatge i so.
Indústries extractives.
Informàtica i comunicacions.
Instal·lació i manteniment.
Marítimopesquera.
Tèxtil, confecció i pell.
Transport i manteniment de vehicles.

Vidre i ceràmica.

Prevenció de riscos professionals (CFGS).

Matèries: Dibuix tècnic, Tecnologia industrial, Física

Opció B. Famílies professionals.
Activitats físiques i esportives.
Agrària.
Imatge personal.
Indústries alimentàries.
Química.
Sanitat.
Seguretat i medi ambient.

Serveis socioculturals i a la comunitat.

Prevenció de riscos professionals (CFGS).

Matèries: Química, Biologia, Ciències de la terra i medi ambient, Educació física (únicament per al CFGS animació d’activitats físiques i esportives i és obligatòria per a aquest cicle)

Opció C. Famílies professionals.
Administració i gestió.
Comerç i màrqueting.
Hosteleria i turisme.

Informàtica i comunicacions.
Serveis socioculturals i a la comunitat.

Seguretat i medi ambient.

Prevenció de riscos professionals (CFGS)

Matèries: Economia de l’empresa, Geografia, Psicologia i sociologia i Segona llengua estrangera (francès).

Opció D. Famílies professionals.
Activitats físiques i esportives.
Cicles d’ensenyaments esportius

Matèries: Educació física  i una de les matèries següents: Química, Biologia, Ciències de la terra i medi ambient.

Opció E. Famílies professionals.
Arts aplicades a la indumentària. Disseny gràfic.
Arts aplicades al llibre. Dissent industrial.
Arts aplicades al mur. Esmalts artístics.
Arts aplicades de l’escultura. Joieria d’art.
Ceràmica artística. Tèxtils artístics.
Disseny d’interiors.

Descarregar Horari

Descarregar   Horari matí
Descarregar Horari tada

HORARI – DATES
Inici i fi: de setembre a maig (Finalització aproximada depenent de la convocatòria de la prova).
Horari part comuna matins
De dilluns a divendres de 9 a 13.30 h.
Horari part comuna tardes
De dilluns a dijous de 18.00 a 21.00 h.
Horari específiques
De dilluns a divendres matí i/o tarda.
CARACTERÍSTIQUES DE LA PROVA A EDUCEM
EDUCEM imparteix totes les especialitats de la Prova d’Accés a Cicles Formatius de Grau Superior.
L’alumne podria optar com a màxim a 4 punts extres sobre la nota que obtingui a la Prova d’Accés a Cicles Formatius de Grau Superior, sempre i quan l’assistència al curs sigui, com a mínim, del 80%, i se superin totes les assignatures.
Tutoria individual, grupal i seguiment personalitzat.
Orientació professional i borsa de treball pròpia.