Prova Accés Grau Mitjà

 

PROVA D’ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ 

 

ACCÉS I OBJECTIU

 

El curs de preparació a la Prova d’Accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà té, a Educem, un enfocament teòric i pràctic amb la finalitat de preparar l’alumnat, que no ha obtingut el Graduat en Educació Secundària, amb la sòlida base de cara a la Prova d’Accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà, que possibilita i facilita l’accés a un Cicles Formatiu de Grau Mitjà.

 

REQUISITS I ACCÉS A LA PROVA

 

Aquest curs va adreçat a nois/es amb 17 anys complerts o que els compleixin durant l’any de la prova.

 

CONTINGUTS

 

ÀREES D’ESTUDI

 

La prova d’accés prepara per assolir les àrees següents:

 

Llengua catalana Matemàtiques

 

Llengua castellana Ciències de la Naturalesa

 

Llengua anglesa Tecnologia

 

Ciències Social Educació Visual i Plàstica

 

FAMILIES PROFESSIONALS

 

Aquesta prova d’accés prepara per accedir a tots els Cicles

 

Formatius de Grau Mitjà que pertanyen a les famílies professionals següents:

 

Activitats agràries

 

Activitats físiques i esportives

 

Activitats marítimopesqueres

 

Administració

 

Arts gràfiques

 

Comerç i màrqueting

 

Comunicació, imatge i so

 

Edificació i obra Civil

 

Electricitat i electrònica

 

Fabricació mecànica

 

Fusta i moble

 

Hoteleria i turisme

 

Imatge personal

 

Indústries alimentàries

 

Informàtica

 

Manteniment de vehicles autopropulsats

 

Manteniment i serveis a la producció

 

Química

 

Sanitat

 

Serveis socioculturals i a la comunitat

 

Tèxtil, Confecció i pel

 

CARACTERÍSTIQUES DE LA PROVA A EDUCEM

 

L’alumne podria optar com a màxim a 4 punts extres sobre la nota que obtingui a la prova,sempre i quan l’assistència al curs sigui,com a mínim, del 80%, i se superin totes les assignatures.

 

Grups reduïts.

 

Tutoria individual, grupal i de seguiment personalitzat. S’informarà als pares de tots aquells aspectes rellevants relacionats amb el seu rendiment i integració.

 

Preparació per l’obtenció del Graduat en Educació Secundària Obligatòria (GESO).

 

Orientació professional basada en el coneixement propi per tal de descobrir alternatives professionals futures.

 

HORARI – DATES

 

Horari: de dilluns a divendres de 15.30 a 18.30 h.

 

Inici i fi: de setembre a maig

 

(Finalització aproximada que depèn de la convocatòria de la prova)
Descarregar Horari  Descarregar