DOCUMENTACIÓ CICLES FORMATIUS CURS 2020 – 21

Aquí trobareu tota la documentació referent a aquesta etapa educativa.

En cas de necessitar alguna informació addicional , contacteu amb el centre d’Educació Secundària (pestanya “ON SOM” del menú principal).

* Normativa de l’Etapa Postobligatòria……………….……………………………………………..…….………..….…DESCARREGAR

* Normativa digital……………….……………………………………………..…….………..….………………………………DESCARREGAR

* Normativa de Drogues……….…………….…..………………………………………………………..………….………….DESCARREGAR

* Normativa de Xarxes Socials……….…………….…..………………………………………………………..………….….DESCARREGAR

* Protocol per a l’ús de pantalles……….…………….…..……………………………………………………….…….…….DESCARREGAR

* Circular Cicles curs 2020-2021……………….……………………….…….………..….…DESCARREGAR

* Pla d’obertura CICLES FORMATIUS curs 2020-2021……………….……………..DESCARREGAR

* Declaracio responsable curs 2020-21 post obligatoria……………….……………..DESCARREGAR

* Horari CFGM Gestió Administrativa GA…….………….…………………………………………………….………DESCARREGAR

* Horari CFGM Farmàcia i Parafarmàcia FAR…….………….……………………………………………….………DESCARREGAR

* Horari CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes SMX……………………………………………….………..DESCARREGAR

* Horari CFGS Administració i Finances AIF…….………….………………………………………………………….DESCARREGAR

* Horari CFGS Educació Infantil TEI…….………….…………………….……………………………………….………DESCARREGAR

* Horari CFGS Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma 1 DAM………………….DESCARREGAR

* Horari CFGS Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma 2 DAM…………..…….DESCARREGAR

* Horari CFGS Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa 1 AS………………………DESCARREGAR

* Horari CFGS Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa 2 ASIX…………………..DESCARREGAR

* Circular informativa per reunió de pares de Grau Mitjà 2019-20  (1a convocatòria) ……..DESCARREGAR

* Circular informativa per reunió de pares de Grau Mitjà 2019-20  (2a convocatòria) ……..DESCARREGAR

* Circular informativa per reunió de pares de Grau Superior 2019-20……………………..………….DESCARREGAR

* Presentació reunió CFGM Farmàcia i Parafarmàcia 1r. curs 2019-20………………………….……DESCARREGAR

* Presentació reunió CFGM Farmàcia i Parafarmàcia 2n. curs 2020-21………………………………DESCARREGAR

* Presentació reunió CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes 1r. curs 2019-20……………….DESCARREGAR

* Presentació reunió CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes 2n. curs 2020-21……….….….DESCARREGAR

* Presentació reunió CFGM Gestió Administrativa 1r curs 2020-21…….………………………………DESCARREGAR

* Presentació reunió CFGM Gestió Administrativa 2n curs 2020-21…….………………………………DESCARREGAR

* Presentació reunió CFGS Educació Infantil curs 2019-20……………………………………….…………DESCARREGAR

* Presentació reunió CFGS Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma 2020-21………….DESCARREGAR

* Presentació reunió CFGS Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa 2020-21………….DESCARREGAR

* Presentació reunió CFGS administració i finances 2020-21………………………………………………DESCARREGAR

REVISTA CICLES FORMATIUS 2015 – 16………….……..…….………………………………………..….….……………DESCARREGAR