DOCUMENTACIÓ CICLES FORMATIUS CURS 2022 – 23

Aquí trobareu tota la documentació referent a aquesta etapa educativa.

En cas de necessitar alguna informació addicional , contacteu amb el centre d’Educació Secundària (pestanya “ON SOM” del menú principal).

* Normativa de l’Etapa Postobligatòria curs 2022-23……………….…………………………………………………DESCARREGAR

* Normativa digital……………….……………………………………………..…….………..….………………………………DESCARREGAR

* Normativa de Drogues……….…………….…..………………………………………………………..………….………….DESCARREGAR

* Normativa de Xarxes Socials……….…………….…..………………………………………………………..………….….DESCARREGAR

* Protocol per a l’ús de pantalles……….…………….…..……………………………………………………….…….…….DESCARREGAR

* Circular Cicles curs 2022-2023……………….……………………….…….………..….…DESCARREGAR

* Horari CFGM Gestió Administrativa GA…….………….………………………………………DESCARREGAR

* Horari CFGM Farmàcia i Parafarmàcia FAR…….………….…………………………………DESCARREGAR

* Horari CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes SMX…………………………………..DESCARREGAR

* Horari CFGS Administració i Finances AIF…….………….…………………………..……….DESCARREGAR

* Horari CFGS Educació Infantil TEI…….………….…………………….…………………………DESCARREGAR

* Horari CFGS Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma DAM…………..…….DESCARREGAR

* Horari CFGS Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa ASIX…………………..DESCARREGAR

* Presentació reunió CFGM Farmàcia i Parafarmàcia 1r. curs 2022-23………………………….……DESCARREGAR

* Presentació reunió CFGM Farmàcia i Parafarmàcia 2n. curs 2021-22………………………………DESCARREGAR

* Presentació reunió CFGM Farmàcia i Parafarmàcia 1r. curs TARDES 2021-22……………….…DESCARREGAR

* Presentació reunió CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes 1n. curs 2022-23……….….….DESCARREGAR

* Presentació reunió CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes 2n. curs 2021-22……….….….DESCARREGAR

* Presentació reunió CFGS EDUCACIÓ INFANTIL curs 2022-23………………………….……………DESCARREGAR

* Presentació reunió CFGS DESENVOLUPAMENT D’APLICACIONS MULTIPLATAFORMA curs 2022-23….…DESCARREGAR

REVISTA CICLES FORMATIUS 2015 – 16………….……..…….………………………………………..….….……………DESCARREGAR