DOCUMENTACIÓ CICLES FORMATIUS CURS 2019 – 20

Aquí trobareu tota la documentació referent a aquesta etapa educativa.

En cas de necessitar alguna informació addicional , contacteu amb el centre d’Educació Secundària (pestanya “ON SOM” del menú principal).

* Normativa de l’Etapa Postobligatòria……………….……………………………………………..…….………..….…DESCARREGAR

* Normativa de Drogues……….…………….…..………………………………………………………..………….………….DESCARREGAR

* Normativa de Xarxes Socials……….…………….…..………………………………………………………..………….….DESCARREGAR

* Protocol per a l’ús de pantalles……….…………….…..……………………………………………………….…….…….DESCARREGAR

* CICLES FORMATIUS, circular inici de curs 2019-2020……………….……………………….…….………..….…DESCARREGAR

* Horari CFGM Gestió Administrativa GA…….………….…………………………………………………….…………DESCARREGAR

* Horari CFGM Farmàcia i Parafarmàcia FAR…….………….……………………………………………….…………DESCARREGAR

* Horari CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes SMX……………………………………………….…………DESCARREGAR

* Horari CFGS Administració i Finances AIF…….………….……………………………………………………………DESCARREGAR

* Horari CFGS Educació Infantil TEI…….………….…………………….……………………………………….…………DESCARREGAR

* Horari CFGS Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma 1 DAM…………………………………DESCARREGAR

* Horari CFGS Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma 2 DAM…………………………………DESCARREGAR

* Horari CFGS Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa 2 ASIX…………….. …………………..DESCARREGAR

* Circular informativa per reunió de pares de Grau Mitjà 2019-20  (1a convocatòria) ……..DESCARREGAR

* Circular informativa per reunió de pares de Grau Mitjà 2019-20  (2a convocatòria) ……..DESCARREGAR

* Circular informativa per reunió de pares de Grau Superior 2019-20……………………..………….DESCARREGAR

* Presentació reunió CFGM Farmàcia i Parafarmàcia 1r. curs 2019-20………………………….……DESCARREGAR

* Presentació reunió CFGM Farmàcia i Parafarmàcia 2n. curs 2019-20………………………………DESCARREGAR

* Presentació reunió CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes 1r. curs 2019-20……………….DESCARREGAR

* Presentació reunió CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes 2n. curs 2019-20……….….….DESCARREGAR

* Presentació reunió CFGM Gestió Administrativa curs 2019-20…….…………………………………DESCARREGAR

* Presentació reunió CFGS Educació Infantil curs 2019-20……………………………………….…………DESCARREGAR

* Presentació reunió CFGS Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma 2019-20………..DESCARREGAR

REVISTA CICLES FORMATIUS 2015 – 16………….……..…….………………………………………..….….……………DESCARREGAR