DOCUMENTACIÓ CICLES FORMATIUS CURS 2021 – 22

Aquí trobareu tota la documentació referent a aquesta etapa educativa.

En cas de necessitar alguna informació addicional , contacteu amb el centre d’Educació Secundària (pestanya “ON SOM” del menú principal).

* Normativa de l’Etapa Postobligatòria……………….……………………………………………..…….………..….…DESCARREGAR

* Normativa digital……………….……………………………………………..…….………..….………………………………DESCARREGAR

* Normativa de Drogues……….…………….…..………………………………………………………..………….………….DESCARREGAR

* Normativa de Xarxes Socials……….…………….…..………………………………………………………..………….….DESCARREGAR

* Protocol per a l’ús de pantalles……….…………….…..……………………………………………………….…….…….DESCARREGAR

* Circular Cicles curs 2021-2022……………….……………………….…….………..….…DESCARREGAR

* Circular Cicles curs setembre 2021-2022……………….…………………………….…DESCARREGAR

* Pla d’obertura CICLES FORMATIUS curs 2020-2021……………….……………..DESCARREGAR

* Declaracio responsable curs 2020-21 post obligatoria……………….……………..DESCARREGAR

* Circular Cicles fi de curs 2021-2022……………….……………………….………..….…DESCARREGAR

* Horari CFGM Gestió Administrativa GA…….………….…………………………………………DESCARREGAR

* Horari CFGM Farmàcia i Parafarmàcia FAR…….………….……………………………………DESCARREGAR

* Horari CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes SMX……………………………………..DESCARREGAR

* Horari CFGS Administració i Finances AIF…….………….……………………………..……….DESCARREGAR

* Horari CFGS Educació Infantil TEI…….………….…………………….……………………………DESCARREGAR

* Horari CFGS Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma DAM…………..…….DESCARREGAR

* Horari CFGS Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa ASIX…………………..DESCARREGAR

* Circular informativa per reunió de pares de Grau Mitjà 2019-20  (1a convocatòria) ……..DESCARREGAR

* Circular informativa per reunió de pares de Grau Mitjà 2019-20  (2a convocatòria) ……..DESCARREGAR

* Circular informativa per reunió de pares de Grau Superior 2019-20……………………..………….DESCARREGAR

* Presentació reunió CFGM Farmàcia i Parafarmàcia 1r. curs 2021-22………………………….……DESCARREGAR

* Presentació reunió CFGM Farmàcia i Parafarmàcia 2n. curs 2021-22………………………………DESCARREGAR

* Presentació reunió CFGM Farmàcia i Parafarmàcia 1r. curs TARDES 2021-22……………….…DESCARREGAR

* Presentació reunió CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes 1r. curs 2019-20……………….DESCARREGAR

* Presentació reunió CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes 2n. curs 2021-22……….….….DESCARREGAR

* Presentació reunió CFGM Gestió Administrativa 1r curs 2020-21…….………………………………DESCARREGAR

* Presentació reunió CFGM Gestió Administrativa 2n curs 2020-21…….………………………………DESCARREGAR

* Presentació reunió CFGS Educació Infantil curs 2019-20……………………………………….…………DESCARREGAR

* Presentació reunió CFGS Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma 2021-22………….DESCARREGAR

* Presentació reunió CFGS Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa 2020-21………….DESCARREGAR

* Presentació reunió CFGS administració i finances 2020-21………………………………………………DESCARREGAR

REVISTA CICLES FORMATIUS 2015 – 16………….……..…….………………………………………..….….……………DESCARREGAR