CFGM - Farmàcia i Parafarmàcia

FAR2018-10-30T13:40:33+00:00

foto FAR

PLANTEJAMENT DEL CFGM DE FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA

L’objectiu principal d’aquest cicle a EDUCEM II és formar un bon professional del món de la Farmàcia i Parafarmàcia tant en l’àmbit de conceptes i procediments com pel que fa a les capacitats i actituds que, els titulars de farmàcies, parafarmàcies o responsables de farmàcies hospitalàries ens han sol·licitat quan han necessitat incorporar treballadors a les seves plantilles.

EDUCEM II és un centre escolar de la comarca que imparteix aquest cicle des de fa més de 18 anys i manté una col·laboració estreta amb més de 60 farmàcies situades al Vallès Oriental, Vallès Occidental, Osona, Maresme, La Selva i Barcelonès. Això ha afavorit que el cicle s’enfoqui segons els criteris més actuals i reals del món de la farmàcia, i que l’alumnat EDUCEM sigui el més sol·licitat per les farmàcies de la comarca

A més, busquem que els alumnes i les alumnes es motivin per a l’estudi, que percebin que és una activitat gratificant i agradable, que tot allò que s’estudia té una finalitat real relacionada amb el món laboral i que cal reciclar-se per continuar essent un bon professional. Per això, la nostra metodologia de treball és molt dinàmica i pràctica

Per tal de facilitar l’aprenentatge es fan moltes pràctiques de laboratori (química bàsica, anàlisi de nutrients, elaboració de cremes, solucions, pólvores, càpsules, etc.), i visites a diversos centres relacionats amb el cicle:

 • Planta Pilot i Unitat de Química Farmacèutica de la Facultat de Farmàcia.
 • Servei de Farmàcia de l’Hospital de Granollers.
 • Centre per a l’Autonomia Personal Sírius.
 • Farmàcia Dolors Valls (tractament de la recepta mèdica).
 • etc.

Per tal d’implementar un canal d’atenció farmacèutica de comunicació amb el pacient, els alumnes de farmàcia participen de l’elaboració dels posts setmanals del compte @PharmaConsell a Twitter i Instagram. Us convidem a seguir-los!!

Canals d’atenció farmacèutica dels alumnes de farmàcia a Instagram i Twitter. Segueix-nos!!

El curs 2015-2016 es va iniciar un nou projecte dirigit als alumnes que cursen el Mòdul d’Homeopatia i Fitoteràpia. En acabar la unitat didàctica sobre Flors de Bach realitzen una prova escrita i, si la superen, obtenen un Certificat de Nivell 1 en Flors de Bach reconegut pel Centre Bach a Anglaterra (http://www.bachcentre.com/).

Aquest curs 2018-2019 comencem un nou projecte en col·laboració amb Farmaschool. Aquesta col.laboració sorgeix de la necessitat de formar els alumnes del cicle de Farmàcia en gestió de les xarxes socials, ja que sovint són els encarregats d’administrar-les a l’oficina de farmàcia.

És necessari dotar als nostres alumnes d´uns recursos, bases i coneixements per dur a terme aquesta tasca de manera professional i eficient donada la gran importància que estan adquirint les xarxes socials a nivell d’atenció farmacèutica, promoció, etc.

Els alumnes rebran 4 hores de formació a través de Farmaschool i i després seran avaluats a la seva plataforma. Si superen la prova corresponent rebran una certificació d’assoliment dels continguts.

Cal destacar l’acció tutorial i d’orientació que es duu a terme a EDUCEM II. Les tutores estan en contacte continuat amb l’alumne; fan el seguiment de la seva evolució en els estudis; mantenen entrevistes regulars amb pares i mares; troben les pràctiques adequades i que més s’adaptin a les característiques del noi o noia; en fan un seguiment periòdic i l’orienten a final de curs, tant acadèmicament com professionalment. Antics alumnes del cicle fan xerrades a l’alumnat de segon per tal que aquest es pugui orientar cap als cicles formatius de grau superior.

El cicle aporta coneixements de la branca sanitària vistos des de totes les vessants que s’estructuren en diferents mòduls professionals específics de la professió, com són els efectes del medicament, el cos humà, l’emmagatzematge dels medicaments segons les seves característiques, les receptes mèdiques, la farmàcia hospitalària, els productes de parafarmàcia, homeopatia, fitoteràpia i flors de Bach, la comunicació amb el pacient, la utilització dels programes informàtics de les farmàcies, els primers auxilis i la preparació de medicaments

Aquest cicle té una durada de 2 cursos acadèmics (2.000 hores).

L’horari és de dilluns a divendres de 8 a 14.30 h a primer i de 8 a 12.30 o 13.30 h a segon. Les pràctiques en empresa tenen una durada de 350 hores.

TITULACIÓ: TÈCNIC DE GRAU MITJÀ EN FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA

ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

L’alumnat amb la següent titulació té accés directe:
 • Graduat en Educació Secundària (ESO)
 • Tècnic auxiliar (FP1) o equivalent.
 • Batxillerat
 • Fins 2n de BUP aprovat
 • Títol de Tècnic en Grau Mitjà de qualsevol especialitat.
En el cas de no tenir una de les titulacions anteriors, cal fer la Prova d’Accés a Grau Mitjà o el Curs Específic per l’Accés als Cicles de Grau Mitjà.
Tant el Curs Específic per l’Accés als Cicles de Grau Mitjà (CAM) com la Preparació a la Prova d’Accés a Grau Mitjà (PPAM) es poden estudiar al nostre centre.
Per poder accedir al cicle cal fer preinscripció al maig i posteriorment matrícula al juliol.

PERFIL PROFESSIONAL

COMPETÈNCIA GENERAL

Consisteix a assistir en la dispensació i elaboració de productes farmacèutics i afins, i realitzar la venda de productes parafarmacèutics, fomentant la promoció de la salut i executant tasques administratives i de control de magatzem, complint amb les especificacions de qualitat, seguretat i protecció ambiental

COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

Quant a les seves COMPETÈNCIES PROFESSIONALS, haurà de ser capaç de:
 • Distribuir i controlar els productes, la facturació i la informació en els establiments de farmàcia

 • Dispensar medicaments i productes de parafarmàcia, informar els clients sobre el seu ús, determinar paràmetres anatòmics i fisiològics senzills i fomentar els hàbits saludables.

 • Elaborar preparats seguint protocols i sota la supervisió del farmacèutic

 • Realitzar anàlisis clíniques senzilles sota la supervisió del farmacèutic.

ÀMBIT PROFESSIONAL I DE TREBALL

Aquest tècnic podrà exercir la seva activitat dins del sector sanitari, dispensant productes farmacèutics i parafarmacèutics en oficines de farmàcia, farmàcia hospitalària, establiments de parafarmàcia, magatzems de distribució de medicaments i indústria farmacèutica.
El tècnic en farmàcia també s’ocuparà de l’organització i gestió d’una oficina de farmàcia, de la prestació del servei i de l’educació sanitària.

MÒDULS PROFESSIONALS DEL CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ TÈCNIC EN FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA

1r CURS
Mòdul 1: Oficina de farmàcia 165 hores
Mòdul 2: Dispensació de productes farmacèutics 198 hores
Mòdul 3: Dispensació de productes parafarmacèutics 198 hores
Mòdul 7: Operacions bàsiques de laboratori 132 hores
Mòdul 9: Anatomofisiologia i patologia bàsiques 132 hores
Mòdul 10: Formació i Orientació Laboral 99 hores
2r CURS
Mòdul 2: Dispensació de productes farmacèutics 66 hores
Mòdul 3: Dispensació de productes parafarmacèutics 33 hores
Mòdul 4: Formulació Magistral 132 hores
Mòdul 5: Promoció de la salut 132 hores
Mòdul 6: Disposició i venda de productes 66 hores
Mòdul 8: Primers auxilis 66 hores
Mòdul 11: Empresa i iniciativa emprenedora 66 hores
Mòdul 12: Anglès tècnic 99 hores
Mòdul 13: Síntesi 66 hores
Mòdul 14: Formació en centres de treball 350 hores
Total Cicle: 2.000 hores

SORTIDES PROFESSIONALS

Dins de les principals OCUPACIONS i LLOCS DE TREBALL, trobem:

 • Tècnic d’oficina de farmàcia
 • Tècnic en establiments de parafarmàcia
 • Tècnic de magatzem de distribució de medicaments
 • Tècnic en farmàcia hospitalària

SORTIDES ACADÈMIQUES

A 2n. curs orientem a l’alumnat sobre les sortides acadèmiques en acabar el cicle amb xerrades d’antics alumnes/as amb l’objectiu que coneguin totes les seves opcions:

 • Actualment amb l’aplicació de la LOMCE, l’alumnat de grau mitjà pot passar directament a un grau superior de la mateixa opció (veure annex). Amb la normativa actual si vol accedir a un centre públic o concertat podrà fer la preinscripció al setembre però sense prioritat. Si vol accedir a un centre privat, podrà fer la matrícula atenent els requeriments del centre.
 • A EDUCEM II oferim el CFGS d’Educació Infantil, una possible continuïtat després del CFGM de Farmàcia i Parafarmàcia, en ser un cicle privat l’alumnat podrà fer la matrícula al juliol un cop hagi fet el tràmit del títol del grau mitjà
 • Curs específic d’incorporació als cicles formatius de grau superior (CAS). Aquest curs dóna prioritat d’accés a grau superior a l’alumnat que acredita el títol de tècnic de grau mitjà. No és obligatori per l’alumnat que vol fer un grau superior de la mateixa opció (veure annex) però sí que és necessari si l’alumnat canvia d’opció.
 • Prova d’Accés als Cicles Formatius de Grau Superior (PACFGS). La superació de la prova dóna prioritat d’accés a grau superior. Pel fet d’haver cursat un grau mitjà, els alumnes estan exempts de fer les matèries específiques si segueixen la mateixa família professional.
 • Altres Cicles Formatius de Grau Mitjà.

COL·LABORACIÓ D’EMPRESES

A continuació, adjuntem una mostra de farmàcies, empreses i entitats del ram de la salut que han acollit alumnat d’EDUCEM II per realitzar pràctiques:

NOM FARMÀCIA/ENTITAT                                               POBLACIÓ

FARMÀCIA MAS Sant Celoni
FARMÀCIA TIBAU Caldes
FARMÀCIA CODINA Caldes
HOSPITAL VIC Vic
FARMÀCIA SITJÀ                    Cardedeu
FARMÀCIA DE LA CONCEPCION             Mollet del Vallès
FARMÀCIA SITJÀ-TOST                  Vilalba-Sasserra
FARMÀCIA BRETCHA     Granollers
FARMÀCIA VIGAS-CARDONA                   Sant Celoni
HOSPITAL SANT CELONI Sant Celoni
FARMÀCIA REIXACH                     Santa Maria de Palautordera
FARMÀCIA VIÑAMATA              Granollers
FARMÀCIA FELIU                 Centelles    
FARMÀCIA DALMAU Granollers    
HOSPITAL DE MOLLET      Mollet del Vallès
FARMÀCIA BONET                     Granollers
FARMÀCIA BELLAVISTA                Granollers
FARMÀCIA GIRBAU Canovelles
FARMÀCIA SUÑOL          La Garriga
FARMÀCIA PARDO                           Granollers
FARMÀCIA POU                             Granollers
FARMÀCIA PUIGDOLLERS      Atmella del Vallès
FARMÀCIA ISERN Parets del Vallès
FARMÀCIA VILASECA Mollet del Vallès
FARMÀCIA BOTET-NADAL La Llagosta
FARMÀCIA SERRANO Granollers
FARMÀCIA BASTÈ Franqueses del Vallès
FARMÀCIA FONTCUBERTA Montornès del Vallès
FARMÀCIA ARUMI Vic
FARMÀCIA SAGALÉS Bellavista
FARMÀCIA GUILLÉN Argentona

Col·laboració amb COFARES en la nostra àmplia borsa de treball.

DOCUMENTACIÓ

Descarregar el Dossier FAR 2018-19

ÚLTIMES ACTIVITATS DEL CFGM DE FARMÀCIA

📌CFGM FARMÀCIA

🔛🔛La #RealitatAugmentada ha arribat avui a Farmàcia!!! The future is here 😎
.
#AugmentedReality #Chemistry #Química #laQuimicaesdivertida😋
#tocandomoleculas
... Veure mésVeure menys

📌CFGM FARMÀCIA

🔛🔛La #RealitatAugmentada ha arribat avui a Farmàcia!!! The future is here 😎
.
#AugmentedReality #Chemistry #Química #laQuimicaesdivertida😋
#tocandomoleculasImage attachmentImage attachment

📌CFGM FARMÀCIA

🤔🤔🤔Qui diu que la ciència ⚗️🔬és avorrida???? 🤟🤟

Aquí els alumnes de FAR1 demostrant com dominen la taula periòdica dels elements. No us perdeu el suport incondicional 👏👏del sector masculí de la classe en un dels desdoblaments🤣🤣

#treballenquip💪✌️ #taulaperiodica🤓 #periodictableofelements #Mendeleev❤️ #periodoctablebirthday🎂 #Mariatelatienesqestudiarmas!! #Martírebràs!🤣
... Veure mésVeure menys

📌CFGM FARMÀCIA

Avui hem viscut uns moments molt emotius a FAR1 amb la xerrada que ens ha fet en Marc Pairó (en Xipi) sobre la seves vivències quan als 16 anys li van detectar un tumor cerebral.

Ara ja es troba perfectament i ens ha parlat sobre la quimio i ràdioteràpia, sobre les seves espectatives... ens hem emocionat, hem empatitzat, ens ha servit per valorar la sort que tenim... GRÀCIES XIPI! ❤
.

#educem #farmaciaforever💉
... Veure mésVeure menys

📌CFGM FARMÀCIA

Avui hem viscut uns moments molt emotius a FAR1 amb la xerrada que ens ha fet en Marc Pairó (en Xipi) sobre la seves vivències quan als 16 anys li van detectar un tumor cerebral.

Ara ja es troba perfectament i ens ha parlat sobre la quimio i ràdioteràpia, sobre les seves espectatives... ens hem emocionat, hem empatitzat, ens ha servit per valorar la sort que tenim... GRÀCIES XIPI! ❤
.

#educem #farmaciaforever💉Image attachment

📌CFGM FARMÀCIA

Avui 4 alumnes de FAR2 💊: Marta Molina, Fátima El Ayaadi, Alba Venegas i Joel Medina, hem anat a explicar conceptes bàsics sobre medicaments als alumnes de 1r de Batxillerat.✏📖

Ens hem sentit molt còmodes, ens han escoltat amb interès i han fet molt bones preguntes 👍🏼‼

#educem #farmaciaforever💉 #batxillerat #supertutores
... Veure mésVeure menys

📌CFGM FARMÀCIA

Els alumnes de FAR2 hem visitat la Planta Pilot de la Facultat de Farmàcia 💊
✅ Hem vist com es posen a punt els mètodes de fabricació decomorimits, pomades, càpsules, productes estèrils ... ha estat genial! 👏🏾

Agraïm al Dr, Suñé el seu bon tracte i clares explicacions‼️

#educem #farmaciaforever💉 #pharmaconsell #supertutores
... Veure mésVeure menys

📌Avui a FAR1 hem practicat amb els models moleculars🔵🔴⚫ la formulació, quins cracks d'alumnes!! ⚗️🔬
Ah, i també hem portat fruita!!!....i olives😏😏 🍎🍌🍋🍊🍐

#FAR1 #weloveChemistry❤️ #quimicaalasSang #boletesImésboletes #Realfooding #dimecresdeFruitaiOlives
... Veure mésVeure menys

🎬🎬Today!!!

#pharmacy #newexperiences #alwayslearning #WelldoneFar2💪❤️
... Veure mésVeure menys

#pharmacy #newexperiences #alwayslearning #WelldoneFar2💪❤️ ... Veure mésVeure menys

🎬🎬Today we've been really busy in our pharmacy 👩🏻‍⚕️👨🏽‍⚕️@pharmaconsell 💊💉! !
Do you want to watch all that has happened???!! 📽️Stay tuned! 😉

#pharmacy #newexperiences #alwayslearning #WelldoneFar2💪❤️
... Veure mésVeure menys

Load more

📌CFGM FARMÀCIA

🤔🤔🤔Qui diu que la ciència ⚗️🔬és avorrida???? 🤟🤟

Aquí els alumnes de FAR1 demostrant com dominen la taula periòdica dels elements. No us perdeu el suport incondicional 👏👏del sector masculí de la classe en un dels desdoblaments🤣🤣

#treballenquip💪✌️ #taulaperiodica🤓 #periodictableofelements #Mendeleev❤️ #periodoctablebirthday🎂 #Mariatelatienesqestudiarmas!! #Martírebràs!🤣

📌CFGM FARMÀCIA 🤔🤔🤔Qui diu que la ci...

🎬🎬Today!!!

#pharmacy #newexperiences #alwayslearning #WelldoneFar2💪❤️

🎬🎬Today!!! #pharmacy #newexperiences #alway...

#pharmacy #newexperiences #alwayslearning #WelldoneFar2💪❤️

#pharmacy #newexperiences #alwayslearning #Welldon...

🎬🎬Today we've been really busy in our pharmacy 👩🏻‍⚕️👨🏽‍⚕️@pharmaconsell 💊💉! !
 Do you want to watch all that has happened???!! 📽️Stay tuned! 😉

#pharmacy #newexperiences #alwayslearning #WelldoneFar2💪❤️

🎬🎬Today we've been really busy in our pharma...

Divendres els alumnes de Farmàcia i Gestió Adnimistrativa van intercanviar les seves professores!!! 🙊😱😵
Mentre l'Eli explicava els signes bàsics en #LSC 🤚🤲☝️(llengua de signes catalana) dins el món sanitari,
l'Irene va analitzar amb els alumnes de GA com integrar les xarxes socials 🤳 dins una empresa, com per exemple, una oficina de farmàcia, hotel o un concessionari de cotxes buscant exemples reals dins la comarca.
Una experiència molt gratificant que de ben segur repetirem!!🎉🎉
.
#nousreptes #canvideprofes #sempreinnovant #GA+FAR #FAR+GA

Divendres els alumnes de Farmàcia i Gestió Adnim...

EMBUT DE DECANTACIÓ A FAR1

Separant substàncies amb l'embut de decantació al laboratori amb FAR1.
Cada dia en saben més!!! 👏👏👏👏 Però...qui s'ha deixat el tap posat???🙋😉

EMBUT DE DECANTACIÓ A FAR1 Separant substàncies...

Load more