Des del curs 2013-2014 estem realitzant el projecte “Xarxafarma: suport a la formació” que consisteix en impartir una formació específica en tècniques de venda i consell actiu de taulell a l’alumnat de primer curs.

Des del curs 2013-2014 estem realitzant el projecte “Xarxafarma: suport a la formació” que consisteix en impartir una formació específica en tècniques de venda i consell actiu de taulell a l’alumnat de primer curs.