EDUCEM ofereix el cicle formatiu de grau superior d’ADMINISTRACIÓ I FINANCES amb l’especialització en COMERÇ INTERNACIONAL, que dóna la possibilitat de formar-se en les diferents àrees de l’empresa: amb aquest nou enfocament es potencia la formació específica en una àrea importantíssima per l’economia actual i per les empreses del nostre entorn.

EDUCEM ofereix el cicle formatiu de grau superior d’ADMINISTRACIÓ I FINANCES amb l’especialització en COMERÇ INTERNACIONAL, que dóna la possibilitat de formar-se en les diferents àrees de l’empresa: amb aquest nou enfocament es potencia la formació específica en una àrea importantíssima per l’economia actual i per les empreses del nostre entorn.