ELS NOSTRES VALORS

bat_entrada_w

En l’educació es transmeten i es fomenten valors molt importants tant a nivell personal com social i de relació que, juntament amb l’adquisició dels hàbits de convivència i de respecte, donen un sentit primordial al sistema educatiu del Centre EDUCEM.

El Projecte Educatiu d’EDUCEM Centres d’Ensenyament vol ser un compromís col·lectiu per donar resposta a les necessitats educatives de cada moment, i per possibilitar la integració social i laboral dels nostres alumnes, potenciant i desenvolupant totes les seves capacitats, en el marc de l’Humanisme.

  • Excel·lència: Propiciem un alt rendiment de l’alumne/a.
  • Atenció personalitzada: Seguiment individualitzat de cada alumne/a.
  • Formació en valors: Esforç, responsabilitat i compromís amb l’estudi.
  • Flexibilitat: Atenem els interessos de l’alumnat a través de diferents itineraris formatius que oferim per afavorir-los i motivar-los. Atenem l’alumnat amb dificultats a través dels plans individuals.
  • Orientació: Acompanyem l’alumnat en la tria d’estudis futurs, amb xerrades d’universitats, jornada de portes obertes a la UAB i trobades amb antics alumnes.
  • Tutoria: L’alumne/a té un tutor/a que l’acompanya, l’escolta i l’atén durant el curs acadèmic per facilitar la seva adaptació a batxillerat, entendre les exigències de la nova etapa i assolir un alt rendiment.
  • Instal·lacions: ediifici d’ús exclusiu de l’alumnat de batxillerat, adaptat a cada modalitat.

INTEGRACIÓ

Formem ciutadans, no sols estudiants. Persones amb la seva pròpia personalitat i visió, capacitats per fer front als reptes del futur, integrats en la societat actual i preparats per la que ha de venir. Això només s’aconsegueix estant integrats en l’àmbit proper i internacional.

Societat i escola han de tenir una relació mútua i constant. L’escola haurà de restar permanentment atenta a les necessitats socials per a donar-l’hi les respostes pertinents. L’escola haurà d’estar ben inserida en el context social immediat i mediat, i el conjunt de la societat, per la seva banda, també haurà de restar permanentment atent als requeriments del món escolar.