infantil_video

Comprèn sis cursos acadèmics, des dels 6 als 12 anys, i té caràcter obligatori. S’estructura en tres cicles de dos cursos cadascun:

 • Cicle inicial (de 6 a 8 anys)
 • Cicle mitjà (de 8 a 10 anys)
 • Cicle superior (de 10 a 12 anys)

Els alumnes s’incorporen al Cicle inicial de l’Educació Primària l’any natural en què compleixen sis anys.

L’organització i l’enfocament de les àrees d’aquesta etapa tenen un caràcter global i integrador.

Les finalitats de l’Educació  Primària són les de proporcionar a tots els alumnes una formació comuna que faci possible el desenvolupament de les capacitats individuals motrius, d’equilibri personal, de relació i d’actuació social amb l’adquisició dels elements bàsics culturals, els aprenentatges relatius a l’expressió oral, a la lectura, a l’escriptura i al càlcul aritmètic.

DOCUMENTACIÓ

Descarregar el Dossier Primària 2019-20

ORIENTACIÓ I ATENCIÓ PERSONALITZADA

Descarregar el Document Orientació 2019-20

ÀREES

Per al Cicle Inicial:

 • Llengua catalana
 • Llengua castellana
 • Llengua estrangera: Anglès
 • Coneixement del medi: natural, social i cultural
 • Educació artística: Música
 • Educació artística: visual i plàstica
 • Educació física
 • Matemàtiques
 • Religió

Per als Cicles Mitjà i Superior:

 • Llengua catalana
 • Llengua castellana
 • Llengua estrangera: Anglès
 • Coneixement del medi: social i cultural
 • Coneixement del medi: natural
 • Educació artística: música
 • Educació artística: visual i plàstica
 • Educació física
 • Matemàtiques
 • Religió

infantil_MG_9724

CARACTERÍSTIQUES DE L’ETAPA

En aquesta etapa ens proposem proporcionar a tots els nens i nenes una formació comuna que faci possible el desenvolupament de les capacitats individuals:

 • Motrius: desenvolupar capacitats físiques (saltar, córrer, motricitat fina).
 • D’equilibri personal i afectiu: afavorir un clima harmònic que ajudi a la descoberta d’un mateix i dels altres.
 • De relació social: llengua, cultura, valors, hàbits.
 • Cognitives: els coneixements de conceptes, procediments… que anomenem àrees.

En definitiva, la formació  intel·lectual, humana i social dels nostres alumnes. Del seu bon assoliment en depèn, en gran mesura, el seu futur acadèmic i personal.

És bàsica l’atenció a l’alumnat a través de les tutories individualitzades i grupals, del seguiment de la seva evolució en el procés d’aprenentatge i de la relació amb la família i amb l’entorn.

Les activitats d’aprenentatge es plantegen fomentant el diàleg, la responsabilitat en el treball, la cultura de l’esforç i l’esperit crític i tolerant, a través de metodologies que potenciïn la participació activa dels alumnes: racons i tallers d’aprenentatge, experimentació en la ciència, recerques, treball en equip, treball d’habilitats del pensament, ús de recursos informàtics…

Els alumnes s’avaluen mitjançant l’observació i el seguiment continuats dels seus treballs i activitats. I atenent a les competències bàsiques que han d’obtenir al final de l’Etapa.

infantil_MG_9784

Per avaluar els alumnes partim de la seva situació inicial i atenent a la diversitat en els ritmes d’aprenentatge amb l’avaluació contínua i formativa.

Trimestralment s’elaboren els informes on es comenten cadascuna de les àrees i el tutor anota les mesures complementàries a tenir en compte.

En finalitzar l’Educació Primària els alumnes entren a una nova etapa: l’Educació Secundària Obligatòria.

A l’Educació Primària es qualifica amb:

E  –  Excel·lent

N  – Notable

B  –  Bé

S  –  Suficient

I  –  Insuficient

Activitats culturals, excursions i colònies:

Durant el curs es realitzen visites i excursions, assistència a representacions teatrals i audicions musicals, celebració de festes i tradicions, convivències al final de cada curs, campanyes solidàries…

infantil_SF3

INFORMA’T del MENÚ escolar de Primària

ENTRAR