Aquests estudis permeten a les persones que el superen l’accés directe als cicles formatius de formació professional inicial de grau mitjà; en el cas dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny, permet l’exempció de la part comuna de la prova d’accés, i en el cas dels ensenyaments esportius, l’exempció de la prova d’accés de caràcter general.

DOCUMENTACIÓ

Descarregar el Dossier CAM 2023-24

REQUISITS I ACCÉS AL CURS

Aquest curs va adreçat a nois/es que vulguin accedir directament als cicles formatius de grau mitjà sense haver de superar la Prova d’Accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà.

 

El curs està reservat a les persones que no tenen el títol de graduat en educació secundària obligatòria o equivalent acadèmic i que l’any en què es matriculen del curs compleixen, com a mínim, 17 anys.

SORTIDES ACADÈMIQUES:

 • Graduat en Educació Secundària (ESO).
 • Qualsevol cicle de grau mitjà de formació professional inicial.

DESCRIPCIÓ DEL CURS

El curs s’estructuren en tres àmbits:
– àmbit de la comunicació (COM)
– àmbit social (SOC)
– i àmbit cientificotecnològic (CTE).

 

La distribució de les matèries per àmbits és la següent:
Matèries obligatòries
 • Comunicació en llengua catalana i llengua castellana (COM)

 • Llengua catalana (COM)

 • Llengua castellana (COM)

 • Estructures lingüístiques comunes a les dues llengües (COM)

 • Llengua anglesa (COM)

 • Ciències socials i ciutadania (SOC)

 • Tutoria i orientació (SOC)

 • Matemàtiques (CTE)

Matèria opcional
 • Ciències de la naturalesa (CTE)

HORARI i DATES

Inici i fi: de setembre a juny.

Horari: de dilluns a divendres de 15.00 h a 18.00 h (comunes i específiques).

CARACTERÍSTIQUES DEL CURS A EDUCEM

Tutoria individual, grupal i seguiment individualitzat.

Orientació sobre els cicles de grau mitjà.