Aquests estudis permeten a les persones que el superen l’accés directe als cicles formatius de formació professional inicial de grau mitjà; en el cas dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny, permet l’exempció de la part comuna de la prova d’accés, i en el cas dels ensenyaments esportius, l’exempció de la prova d’accés de caràcter general.

DOCUMENTACIÓ

Descarregar el Dossier CAM 2021-22

REQUISITS I ACCÉS AL CURS

Aquest curs va adreçat a nois/es que vulguin accedir directament als cicles formatius de grau mitjà sense haver de superar la Prova d’Accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà.

 

El curs està reservat a les persones que no tenen el títol de graduat en educació secundària obligatòria o equivalent acadèmic i que l’any en què es matriculen del curs compleixen, com a mínim, 17 anys.

DESCRIPCIÓ DEL CURS

El curs s’estructuren en tres àmbits:
– àmbit de la comunicació (COM)
– àmbit social (SOC)
– i àmbit cientificotecnològic (CTE).

 

La distribució de les matèries per àmbits és la següent:
Matèries obligatòries
  • Comunicació en llengua catalana i llengua castellana (COM)

  • Llengua catalana

  • Llengua castellana

  • Estructures lingüístiques comunes a les dues llengües

  • Llengua anglesa (COM)

  • Ciències socials i ciutadania (SOC)

  • Tutoria i orientació (SOC)

  • Matemàtiques (CTE)

Matèria opcional
  • Ciències de la naturalesa (CTE)

HORARI i DATES

Inici i fi: de setembre a maig (finalització aproximada).

Horari: de dilluns a divendres de 15.00 h a 18.00 h.

CARACTERÍSTIQUES DEL CURS A EDUCEM

Tutoria individual, grupal i seguiment individualitzat.

Orientació sobre els cicles de grau mitjà.