entrada cicles_CAS

El curs específic d’accés a cicles formatius de grau superior té, a Educem, un enfocament teòric i pràctic amb la finalitat de preparar l’alumne/a amb una sòlida base, que possibilita i facilita l’accés a un Cicle Formatiu de Grau Superior.

 • Aquests estudis permeten, a les persones que el superen, l’accés directe als cicles formatius de formació professional inicial de grau superior.
 • Exclusivament va adreçat a persones que hagin assolit un CFGM (Cicle Formatiu de Grau Mitjà).
 • La durada mínima d’aquest curs és de 700 hores.
 • El curs s’organitza en dues parts, la comuna i l’específica.

REQUISITS I ACCÉS AL CURS

Aquest curs va adreçat a nois/es que vulguin preparar-se per superar el Curs Específic d’Accés a Cicles Formatius de Grau Superior.

El curs està reservat a les persones que han obtingut la titulació de tècnic perquè han superat completament un cicle de grau mitjà.

DESCRIPCIÓ DEL CURS

El curs s’estructura en dues parts, amb un total de 20 hores lectives setmanals.

La superació del curs permetrà ingressar en el grau superior sense necessitat d’inscriure’s i presentar-se a les proves d’accés.

La part comuna consta de tres matèries:

 • Llengua catalana
 • Llengua castellana
 • Llengua estrangera: Anglès

Part específica (una matèria obligatòria, i la matèria opcional que podrà donar preferència d’accés als cicles superiors més vinculats amb l’especialitat):

 • Matemàtiques (obligatòria).

Matèries opcionals (a escollir una):

 • Economia – empresa.

 • Física – tecnologia.

 • Química – biologia.

 • Psicologia – sociologia.

 • Ciències de l’Esport.

 • Expressió Gràfica i Plàstica.

HORARI i DATES

Inici i fi: de setembre a maig (Finalització aproximada).

Horari de dilluns a divendres de 9 a 13.30 h.

CARACTERÍSTIQUES DE LA PROVA A EDUCEM

Tutoria individual, grupal i seguiment personalitzat.

Orientació professional i borsa de treball pròpia.