El GESO té com a finalitat ajudar a assolir els objectius de l’ESO a aquelles persones que no ho han aconseguit en l’etapa obligatòria i que volen preparar-se per obtenir el Graduat.

L’únic requisit per poder inscriure’s és tenir 16 anys complerts.


home_entrada cicles8

REQUISITS I ACCÉS A LA PROVA

– Haver superat amb aprofitament el nivell II i tenir els 18 anys complerts.

– Haver superat un PQPI i alhora haver superat amb aprofitament els mòduls C del nivell II.

Aquells alumnes que en l’etapa obligatòria hagin cursat 4t d’ESO i superin la prova de nivell, només hauran de cursar els mòduls d’aquelles assignatures que no s’hagin superat, sempre i quan tinguin els 18 anys complerts o els compleixin durant l’any acadèmic.

HORARI i DATES

A EDUCEM els alumnes fan proves d’avaluació contínues per tal que no s’acumuli la matèria i poder anar superant els mòduls progressivament.

Inici i fi: de setembre a juny.

Horari: de dilluns a divendres de 15.30 a 18.30 h.

CONTINGUTS

El GES està estructurat en dos nivells:

– Nivell I: aprenentatge de continguts de 3er d’ESO

– Nivell II: aprenentatge de continguts de 4rt d’ESO

El mes de setembre, EDUCEM realitza una prova per tal de saber si l’alumne/a necessitarà un, dos o, en alguns casos, tres anys per poder obtenir el GESO.

Els continguts del GESO es reparteixen en tres àmbits, alhora, cada àmbit en diversos mòduls.

CARACTERÍSTIQUES DEL GES A EDUCEM

Tutoria individual, grupal i de seguiment personalitzat. S’informarà als pares de tots aquells aspectes rellevants relacionats amb el seu rendiment i integració.

Orientació professional basada en el coneixement propi per tal de descobrir alternatives professionals futures.

Preparació per la Prova d’Accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà. Grups reduïts.

 

NIVELL 1

– Àmbit de la comunicació:

 • Literatura
 • Llengua catalana I
 • Llengua castellana I
 • Llengua estrangera I
 • Llengua catalana II
 • Llengua castellana II
 • Hablemos de literatura

– Àmbit científic tecnològic:

 • Matemàtiques I
 • Matemàtiques II
 • Física i Química I
 • Ciències Naturals I
 • Educació per a la salut

– Àmbit social:

 • Ciències socials i educació per la ciutadania
 • Geografia I
 • Història I
 • Viatjar per Catalunya

NIVELL 2

– Àmbit de la comunicació:

 • Literatura catalana
 • Literatura castellana
 • Llengua catalana III
 • Llengua castellana III
 • Llengua estrangera II
 • Llengua estrangera III
 • Llengua estrangera IV

– Àmbit científic tecnològic:

 • Matemàtiques III
 • Matemàtiques IV
 • Física i Química II
 • Biologia i Geologia
 • Medi ambient i canvi climàtic
 • Tecnologia

– Àmbit social:

 • Ciències socials II i moviments migratoris
 • Geografia II
 • Història II
 • Catalunya dins d’Espanya del segle XX