PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ PFI

Amb aquest curs pots aconseguir la titulació de:

– Auxiliar en activitats d’oficina i en serveis administratius generals.

– Auxiliar en muntatges i manteniment de sistemes microinformàtics.


home_entrada cicles8

REQUISITS I ACCÉS A LA PROVA

Els PFI s’adrecen als joves de setze anys (16 anys complerts o que els compleixin abans del 31 de desembre de l’any d’inici del programa, i prioritàriament menors de 21 anys) que finalitzen l’etapa de l’ensenyament secundari obligatori sense haver obtingut el títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria.

La finalitat dels programes és proporcionar una formació bàsica i professional que faciliti la incorporació al món laboral o la continuïtat d’un itinerari formatiu especialment en la formació professional específica de grau mitjà.

Aquell alumne que superi el PFI amb una nota de 8 o més, podrà accedir a un CFGM sense necessitat de realitzar la prova d’accés.

També donem l’opció, als joves que ho desitgin, de fer una formació complementària per obtenir el títol de graduat/ada en ESO.

CONTINGUTS

Mòdul A

Assignatures específiques de la professió :

Auxiliar de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics

  • Components d’un equip microinformàtic
  • Manteniment d’un equip microinformàtic
  • Programari base
  • Recursos a la xarxa local i a Internet
  • Projecte Integrat
  • Formació en centres de treball

El mòdul A inclou pràctiques en empresa de 200 hores de duració.

Mòdul A

Assignatures específiques de la professió :

Auxiliar en activitats d’oficina i en serveis administratius generals

  • Tècniques administratives bàsiques d’oficina
  • Operacions bàsiques de comunicació
  • Reproducció i arxiu
  • Enregistrament de dades
  • Tractament de dades, textos i documentació
  • Projecte Integrat
  • Formació en centres de treball

El mòdul A inclou pràctiques en empresa de 200 hores de duració.

Mòdul B

Assignatures comunes:

  • DRP – Mòdul: Desenvolupament i recursos personals
  • CES – Mòdul: Coneixement de l’entorn social i professional
  • MB3 – Mòdul: Aprenentatges instrumentals bàsics
  • COM – Crèdit: Tècniques comunicatives bàsiques per al món laboral i per a la vida quotidiana
  • MAT – Crèdit: Estratègies i eines matemàtiques bàsiques en el món laboral i per a la vida quotidiana
  • TIC – Crèdit: Tecnologies de la informació i de la comunicació