PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ PFI

Aquest programa dona als joves la possibilitat de tornar al sistema educatiu per estudiar un cicle formatiu de grau mitjà. Facilita l’aprenentatge bàsic per accedir al mercat laboral amb millors possibilitats d’obtenir una ocupació qualificada i duradora.

ACCÉS I REQUISITS

El PFI està adreçat als joves no ocupats que compleixin com a mínim 16 anys i com a màxim 21 en l’any d’inici del programa i que no hagin obtingut el graduat en ESO.

Aquell alumne que superi el PFI, podrà accedir a un grau mitjà sense necessitat de realitzar la prova d’accés.

També dona l’opció, als joves que ho desitgin, de fer una formació complementària per obtenir el títol de graduat/ada en ESO en acabar el PFI.

Horari de matins: de dilluns a divendres de 9.00 h a 13.30 h (comunes i específiques).

Inici i fi: de setembre a juny.

 DOCUMENTACIÓ

Descarregar el Dossier PFI 2023-24

CARACTERÍSTIQUES DEL CURS A EDUCEM

Continuïtat per treure’s el graduat en ESO: som una escola d’adults autoritzada pel Departament d’Ensenyament i l’alumnat pot preparar-se i examinar-se en el mateix centre.

Tutoria individual, grupal i seguiment individualitzat.

Continuïtat per estudiar el CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes en el cas d’haver cursat el PFI d’Informàtica o el CFGM Gestió Administrativa en el cas d’haver cursat el PFI d’Administratiu.

Orientació sobre els cicles de grau mitjà i sobre les sortides laborals del PFI.

CONTINGUTS

MÒDULS DE FORMACIÓ GENERAL

 • MFG1: Estratègies i eines de comunicació.
 • MFG2: Entorn social i territorial.
 • MFG3: Estratègies i eines matemàtiques.
 • MFG4: Incorporació al món professional.

TUTORIA

MÒDULS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL COMUNS A TOTS ELS PERFILS

 • MFCT. Formació en centres de treball.
 • MPI. Projecte integrat.
 • MPRL. Formació bàsica en prevenció de riscos laborals.

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA DE REFORÇ I APROFUNDIMENT

MÒDULS ESPECÍFICS: AUX. MUNTATGES I MANTENIMENT DE SISTEMES MICROINFORMÀTICS

 • Muntatge i manteniment de sistemes i components informàtics

 • > Realitzar operacions auxiliars de manteniment de sistemes microinformàtics.

 • Operacions auxiliars per a la configuració i explotació
 • > Realitzar operacions auxiliars amb tecnologies de la informació i la comunicació.

 • Instal·lació i manteniment de xarxes per a la transmissió de dades
 • > Realitzar operacions auxiliars de muntatge d’equips microinformàtics.

MÒDULS ESPECÍFICS: AUX. D’ACTIVITATS D’OFICINA I EN SERVEIS ADMINISTRATIUS GENERALS

 • Tècniques administratives bàsiques
 • > Realitzar i integrar operacions de suport administratiu bàsic.

 • > Transmetre i rebre informació operativa en gestions rutinàries amb agents externs a l’organització.

 • Arxiu i comunicació de l’organització
 • > Realitzar operacions auxiliars de reproducció i arxiu en suport convencional o informàtic.

 • > Ofimàtica.