ACCÉS I OBJECTIU

El curs de preparació a la Prova d’Accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà té, a Educem, un enfocament teòric i pràctic amb la finalitat de preparar l’alumnat que no ha obtingut el Graduat en Educació Secundària, per presentar-se a les proves d’accés als cicles de grau mitjà de formació professional, d’arts plàstiques/disseny i d’ensenyament esportius.

DOCUMENTACIÓ

Descarregar el Dossier PPAM 2023-24

REQUISITS I ACCÉS A LA PROVA

Aquest curs va adreçat a nois/es amb 17 anys complerts o que els compleixin durant l’any natural en què es realitza la prova.

CARACTERÍSTIQUES DEL CURS A EDUCEM

EDUCEM és un centre autoritzat per el Departament d’Ensenyament i, per tant, podem donar a l’alumnat 1 o 2 punts extres que se sumen a la nota de la prova d’accés, si l’assistència al curs és del 80% i aprova totes les assignatures.

Preparació per l’obtenció de l’Educació Secundària Obligatòria per a Adults (ESA).

Tutoria individual, grupal i de seguiment personalitzat. S’informarà als pares de tots aquells aspectes rellevants relacionats amb el seu rendiment i integració.

Grups reduïts.

Continuïtat a grau mitjà. Oferim tres cicles de grau mitjà

 • Farmàcia i Parafarmàcia
 • Gestió Administrativa
 • Sistemes Microinformàtics i Xarxes

SORTIDES ACADÈMIQUES

La superació de la prova dona accés a cursar un cicle formatiu de grau mitjà.

HORARI i DATES

Inici i fi: de setembre a maig (finalització aproximada que depèn de la convocatòria de la prova).

Horari de dilluns a divendres de 15.00 a 18.00 h (comunes i específiques).

CONTINGUTS

La prova d’accés prepara per assolir les competències següents:

 • Competència en llengua catalana i castellana
 • Competència matemàtica
 • Competència en llengua estrangera (anglès)
 • Competència d’interacció amb el món físic
 • Competència social i ciutadana
 • Competència en tecnologies

FAMÍLIES PROFESSIONALS

Aquesta prova d’accés prepara per accedir a tots els Cicles Formatius de Grau Mitjà que pertanyen a les famílies professionals següents:

 • Activitats agràries
 • Activitats físiques i esportives
 • Activitats marítimopesqueres
 • Administració
 • Arts gràfiques
 • Comerç i màrqueting
 • Comunicació, imatge i so
 • Edificació i obra Civil
 • Electricitat i electrònica
 • Fabricació mecànica
 • Fusta i moble
 • Hoteleria i turisme
 • Imatge personal
 • Indústries alimentàries
 • Informàtica
 • Manteniment de vehicles autopropulsats
 • Manteniment i serveis a la producció
 • Química
 • Sanitat
 • Serveis socioculturals i a la comunitat
 • Tèxtil, Confecció i pel