A EDUCEM el curs de preparació a les proves d’accés i proves específiques d’accés als cicles formatius de grau superior d’arts plàstiques i disseny té un enfocament teòric i pràctic, amb la finalitat de preparar l’alumnat amb una sòlida base de cara a la Prova d’Accés a Cicles Formatius de Grau Superior d’Arts Plàstiques i Disseny, que dona accés a un Cicle Formatiu de Grau Superior d’Arts Plàstiques i Disseny i l’exempció de la part comuna per accedir a un Cicle Formatiu de Grau Superior de Formació Professional.

DOCUMENTACIÓ

Descarregar el Dossier PPAS ARTISTIC 2023-24

REQUISITS I ACCÉS A LA PROVA

Aquest curs va adreçat a persones que vulguin preparar-se per superar les proves d’accés i proves específiques d’accés als cicles formatius de grau superior d’arts plàstiques i disseny.

Poden accedir a la formació:

 • Les persones que tenen el títol de batxillerat o un títol equivalent a efectes d’accés, només han de fer la part específica de la prova.

 • Les persones que no tenen el títol de batxillerat i que l’any que es matriculen del curs compleixen, com a mínim, 19 anys.

 • Les persones que tenen 18 anys o més (o els compleixen l’any de la prova) i acrediten que tenen un tìtol de tècnic o tècnica d’un cicle de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny o de formació professional d’una família equivalent en el moment de la matrícula (o cursen l’últim curs del cicle).

HORARI I DATES

Inici i fi: de setembre a mitjans de maig (finalització aproximada).

Horari de matins: de dilluns a divendres de 9.00 h a 13.30 h (comunes i específiques).

SORTIDES ACADÈMIQUES

Cicles formatius de grau superior d’arts plàstiques i disseny.

Cicles de grau superior de formació profesional, sempre que se superi la part específica.

CARACTERÍSTIQUES DEL CURS A EDUCEM

L’alumne pot optar a 1 o 2 punts extres sobre la nota que obtingui a la Prova d’Accés a Cicles Formatius de Grau Superior, sempre i quan l’assistència al curs sigui, com a mínim, del 80%, i se superen totes les assignatures.

 • Oferta presencial de totes les assignatures específiques (grup mínim: 5 alumnes).

 • Tutoria individual, grupal i seguiment individualitzat.

 • Orientació sobre els cicles de grau superior.

 • > Administració i Finances. Especialització Comerç Internacional (AIF)

 • > Administració Sistemes Informàtics i Xarxes (ASIX)

 • > Desenvolupament Aplicacions Multiplataforma (DAM)

 • > Educació Infantil (TEI)

DESCRIPCIÓ DE LA PROVA

La prova consta de dues parts:

 • La part comuna consta de les matèries següents: llengua catalana, llengua castellana, llengua estrangera (anglès) i una quarta a escollir entre matemàtiques i història (la superació d’aquesta part de la prova pot donar accés a cicles formatius de formació professional únicament en el cas d’haver-se examinat de matemàtiques).

 • La part específica fa referència a les matèries de modalitat del Batxillerat d’Arts, relacionats amb els blocs següents: fonaments de les arts, la cultura audiovisual, dibuix artístic, dibuix tècnic i disseny.

  Consta d’un exercici a escollir entre tres opcions:

  • Comunicació i disseny
  • Expressió artística
  • Art i tecnologia

Només cal superar la part específica de la prova si es té el títol de batxillerat (o alguna de les titulacions equivalents) o si s’ha superat el curs específic per accedir als cicles de grau superior.

TAULA D’EQUIVALÈNCIES ENTRE FAMÍLIES D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY I FAMÍLIES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

FAMÍLIES D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

 • Arts aplicades al llibre
 • Arts aplicades a la indumentària
 • Art floral

 • Ceràmica artística
 • Disseny d’interiors
 • Comunicació gràfica i audiovisual
 • Disseny industrial

 • Tèxtils artístics

FAMÍLIES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

 • Arts gràfiques
 • Tèxtil, confecció i pell; Imatge personal
 • Agrària
 • Vidre i ceràmica
 • Edificació i obra civil
 • Arts gràfiques; Imatge i so

 • Fabricació mecànica; Fusta, moble i suro
 • Tèxtil, confecció i pell

ESTADÍSTIQUES D’ASSOLIMENT

Excel·lent rendiment acadèmic del nostre alumnat a les Proves d’Accés a Grau Superior: