A EDUCEM el curs de preparació a la prova d’accés té un enfocament teòric i pràctic, amb la finalitat de preparar l’alumnat amb una sòlida base de cara a la Prova d’Accés a Cicles Formatius de Grau Superior, que dona accés a un Cicle Formatiu de Grau Superior.

DOCUMENTACIÓ

Descarregar el Dossier PPAS 2022-23

REQUISITS I ACCÉS A LA PROVA

Aquest curs va adreçat a persones que vulguin preparar-se per superar la Prova d’Accés a Cicles Formatius de Grau Superior.

Per realitzar les proves d’accés als cicles formatius de grau superior s’han de tenir més de 19 anys o complir-los l’any natural en què es realitza la prova.

HORARI I DATES

Inici i fi: de setembre a mitjans de maig (finalització aproximada).

Horari de matins: de dilluns a divendres de 9.00 h a 13.30 h (comunes i específiques).

CARACTERÍSTIQUES DEL CURS A EDUCEM

L’alumne pot optar a 1 o 2 punts extres sobre la nota que obtingui a la Prova d’Accés a Cicles Formatius de Grau Superior, sempre i quan l’assistència al curs sigui, com a mínim, del 80%, i se superin totes les assignatures.

 • Oferta de totes les assignatures específiques (grup mínim: 5 alumnes).

 • Tutoria individual, grupal i seguiment individualitzat.

 • Orientació sobre els cicles de grau superior.

 • Continuïtat a Grau Superior. Oferim 4 cicles de Grau Superior:

 • > Administració i Finances. Especialització Comerç Internacional (AIF)

 • > Administració Sistemes Informàtics i Xarxes (ASIX)

 • > Desenvolupament Aplicacions Multiplataforma (DAM)

 • > Educació Infantil (TEI)

 • Les diferents opcions disponibles amb les matèries a escollir es poden veure en el llistat al peu de pàgina de famílies professionals.

DESCRIPCIÓ DE LA PROVA

La prova consta de dues parts:

 • La part comuna consta de les matèries següents:

 • > Llengua catalana

 • > Llengua castellana

 • > Llengua estrangera (anglès)

 • > Matemàtiques o història (és matèria comuna només per a les persones que vulguin accedir als ensenyaments artístics o esportius).

 • La part específica cal triar 2 matèries de l’opció triada.

 • > Veure llistat annex de famílies professionals.

FAMÍLIES PROFESSIONALS

OPCIÓ A

 • Arts gràfiques
 • Edificació i obra civil
 • Electricitat i electrònica
 • Energia i aigua
 • Fabricació mecànica
 • Fusta, moble i suro
 • Imatge i so
 • Indústries extractives
 • Informàtica i comunicacions
 • Instal·lació i manteniment
 • Marítimopesquera
 • Prevenció de riscos professionals
 • Tèxtil, confecció i pell
 • Transport i manteniment de vehicles
 • Vidre i ceràmica

Matèries opció A:

 • Tecnologia industrial
 • Física
 • Dibuix tècnic

OPCIÓ B

 • Activitats físiques i esportives
 • Agrària
 • Imatge personal
 • Indústries alimentàries
 • Prevenció de riscos professionals

 • Química
 • Sanitat
 • Seguretat i medi ambient
 • Serveis socioculturals i a la comunitat

Matèries opció B:

 • Química
 • Biologia
 • Ciències de la terra o Educació física (únicament per al CFGS Animació d’activitats físiques i esportives, i és obligatòria per a aquest cicle).

OPCIÓ C

 • Administració i gestió
 • Comerç i màrqueting
 • Hoteleria i turisme

 • Informàtica i comunicacions
 • Prevenció de riscos professionals

 • Seguretat i medi ambient
 • Serveis socioculturals i a la comunitat

Matèries opció C:

 • Economia o Geografia o Psicologia o Francès

OPCIÓ D

 • Activitats físiques i esportives
 • Cicles d’ensenyaments esportius

Matèries opció D:

 • Educació física, i a triar:

 • Química o Biologia o Ciències de la terra

OPCIÓ E

 • Art floral

 • Arts aplicades a la indumentària
 • Arts aplicades al llibre
 • Arts aplicades al mur
 • Arts aplicades de l’escultura
 • Comunicació gràfica i audiovisual
 • Disseny d’interiors
 • Disseny industrial

 • Esmalts artístics
 • Joieria d’art
 • Tèxtils artístics

Matèries opció E:

 • Dibuix tècnic

 • Dibuix artístic

ESTADÍSTIQUES D’ASSOLIMENT

Excel·lent rendiment acadèmic del nostre alumnat a les Proves d’Accés a Grau Superior: