Programes de formació i inserció

Aquest programa dona als joves la possibilitat de tornar al sistema educatiu per estudiar un cicle formatiu de grau mitjà. Facilita l’aprenentatge bàsic per accedir al mercat laboral amb millors possibilitats d’obtenir una ocupació qualificada i duradora.

Accés i Requisits

El PFI està adreçat als joves no ocupats que compleixin com a mínim 16 anys i com a màxim 21 en l’any d’inici del programa i que no hagin obtingut el graduat en ESO.

Aquell alumne que superi el PFI, podrà accedir a un grau mitjà sense necessitat de realitzar la prova d’accés.

També dona l’opció, als joves que ho desitgin, de fer una formació complementària per obtenir el títol de graduat/ada en ESO en acabar el PFI.

Continguts

Mòduls de formació general

 • MFG1: Estratègies i eines de comunicació.
 • MFG2: Entorn social i territorial.
 • MFG3: Estratègies i eines matemàtiques.
 • MFG4: Incorporació al món professional.

MÒDULS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL COMUNS A TOTS
ELS PERFILS

 • MFCT. Formació en centres de treball.
 • MPI. Projecte integrat.
 • MPRL. Formació bàsica en prevenció de riscos laborals.

Tutoria

MÒDULS ESPECÍFICS: AUX. D’ACTIVITATS D’OFICINA I EN
SERVEIS ADMINISTRATIUS GENERALS

Tècniques administratives bàsiques

 • Realitzar i integrar operacions de suport administratiu bàsic.
 • Transmetre i rebre informació operativa en gestions rutinàries
  amb agents externs a l’organització.

Arxiu i comunicació de l’organització

 • Realitzar operacions auxiliars de reproducció i arxiu en suport
  convencional o informàtic.
 • Ofimàtica.

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA DE REFORÇ I APROFUNDIMENT

MÒDULS ESPECÍFICS: AUX. MUNTATGES I MANTENIMENT DE
SISTEMES MICROINFORMÀTICS

Muntatge i manteniment de sistemes i components informàtics

 • Realitzar operacions auxiliars de manteniment de sistemes
  microinformàtics.

Operacions auxiliars per a la configuració i explotació

 • Realitzar operacions auxiliars amb tecnologies de la informació i
  la comunicació.

Instal·lació i manteniment de xarxes per a la transmissió de dades

 • Realitzar operacions auxiliars de muntatge d’equips
  microinformàtics.

Horari i dates

Horari de matins: de dilluns a divendres de 9.00 h a 13.30 h (comunes i específiques).
Inici i fi: de setembre a juny.

Característiques del curs a EDUCEM

L’alumne podrà optar a 0,75 o 1,5 punts extres sobre la nota que obtingui a la Prova d’accés de caràcter general als cicles de grau superior d’ensenyaments esportius, si l’assistència al curs és del 80%, i se superen totes les assignatures.

 • Tutoria individual, grupal i seguiment individualitzat.
Orientació sobre els cicles de grau superior.

 • Administració i Finances. Especialització Comerç Internacional (AIF)
 • Administració Sistemes Informàtics i Xarxes (ASIX)
 • Desenvolupament Aplicacions Multiplataforma (DAM)
 • Educació Infantil (TEI)

¡Infórmate y matricúlate!

Si quieres más información sobre las preinscripciones o cualquier consulta de los centros, déjanos tus datos:

proteccion de datos

boletines

15 + 5 =

Información básica sobre protección de datos
ResponsableEDUCEM
FinalidadResponder a las consultas que realizan los usuarios.
LegitimaciónConsentimiento del interesado
DestinatariosNo se cederán datos a terceros, salvo por obligación legal.
DerechosAcceder, rectificar y suprimir datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional.
Información adicionalPuede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en nuestra web: Protección de datos