Proves d'accés a Grau Superior - Arts Plàstiques

A EDUCEM el curs de preparació a les proves d’accés i proves específiques d’accés als cicles formatius de grau superior d’arts plàstiques i disseny té un enfocament teòric i pràctic, amb la finalitat de preparar l’alumnat amb una sòlida base de cara a la Prova d’Accés a Cicles Formatius de Grau Superior d’Arts Plàstiques i Disseny, que dona accés a un Cicle Formatiu de Grau Superior d’Arts Plàstiques i Disseny i l’exempció de la part comuna per accedir a un Cicle Formatiu de Grau Superior de Formació Professional.

Requisits i accés a la prova

Aquest curs va adreçat a persones que vulguin preparar-se per superar les proves d’accés i proves específiques d’accés als
cicles formatius de grau superior d’arts plàstiques i disseny.

PODEN ACCEDIR A LA FORMACIÓ:

 • Les persones que tenen el títol de batxillerat o un títol equivalent a efectes d’accés, només han de fer la part específica de la prova.
 • Les persones que no tenen el títol de batxillerat i que l’any que es matriculen del curs compleixen, com a mínim, 19 anys.
 • Les persones que tenen 18 anys o més (o els compleixen l’any de la prova) i acrediten que tenen un tìtol de tècnic o tècnica d’un cicle de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny o de formació professional d’una família equivalent en el moment de la matrícula (o cursen l’últim curs del cicle).

Descripció de la prova

La prova consta de dues parts:

 • LA PART COMUNA consta de les matèries següents: llengua catalana, llengua castellana, llengua estrangera (anglès) i una quarta a escollir entre matemàtiques i història (la superació d’aquesta part de la prova pot donar accés a cicles formatius de formació professional únicament en el cas d’haver-se examinat de matemàtiques).
 • LA PART ESPECÍFICA fa referència a les matèries de modalitat del Batxillerat d’Arts, relacionats amb els blocs següents: fonaments de les arts, la cultura audiovisual, dibuix artístic, dibuix tècnic i disseny.

Consta d’un exercici a escollir entre tres opcions:

 • Comunicació i disseny
 • Expressió artística
 • Art i tecnologia

Només cal superar la part específica de la prova si es té el títol de batxillerat (o alguna de les titulacions equivalents) o si s’ha superat el curs específic per accedir als cicles de grau superior.

Horari i dates

Inici i fi: de setembre a mitjans de maig (finalització aproximada).
Horari de matins: de dilluns a divendres de 9.00 h a 13.30 h (comunes i específiques).

Característiques del curs a EDUCEM

L’alumne pot optar a 1 o 2 punts extres sobre la nota que obtingui a la
Prova d’Accés a Cicles Formatius de Grau Superior, sempre i quan
l’assistència al curs sigui, com a mínim, del 80%, i se superen totes les
assignatures.

 • Oferta presencial de totes les assignatures específiques (grup mínim: 5 alumnes).
 • Tutoria individual, grupal i seguiment individualitzat.
Orientació sobre els cicles de grau superior.

 • Administració i Finances. Especialització Comerç Internacional (AIF)
 • Administració Sistemes Informàtics i Xarxes (ASIX)
 • Desenvolupament Aplicacions Multiplataforma (DAM)
 • Educació Infantil (TEI)

TAULA D’EQUIVALÈNCIES ENTRE FAMÍLIES D’ARTS PLÀSTIQUES
I DISSENY I FAMÍLIES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

FAMÍLIES D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY:

 • Arts aplicades al llibre
 • Arts aplicades a la indumentària
 • Art floral
 • Ceràmica artística
 • Disseny d’interiors
 • Comunicació gràfica i audiovisual
 • Disseny industrial
 • Tèxtils artístics

FAMÍLIES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL:

 • Arts gràfiques
 • Tèxtil, confecció i pell; Imatge personal
 • Agraria
 • Vidre i ceràmica
 • Edificació i obra civil
 • Arts gràfiques; Imatge i so
 • Fabricació mecànica; Fusta, moble i suro
 • Tèxtil, confecció i pell

Estadístiques d’assoliment

Excel·lent rendiment acadèmic del nostre alumnat a les Proves d’Accés a Grau Superior:

Sortides acadèmiques

Cicles formatius de grau superior d’arts plàstiques i disseny.
Cicles de grau superior de formació profesional, sempre que se superi la part específica.

¡Infórmate y matricúlate!

Si quieres más información sobre las preinscripciones o cualquier consulta de los centros, déjanos tus datos:

proteccion de datos

boletines

7 + 9 =

Información básica sobre protección de datos
ResponsableEDUCEM
FinalidadResponder a las consultas que realizan los usuarios.
LegitimaciónConsentimiento del interesado
DestinatariosNo se cederán datos a terceros, salvo por obligación legal.
DerechosAcceder, rectificar y suprimir datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional.
Información adicionalPuede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en nuestra web: Protección de datos