SAR - Procediments

EDUCEM II presta el SERVEI D’ASSESSORAMENT EN LA FORMACIÓ PROFESSIONAL DEL SISTEMA EDUCATIU (antic Qualifica’t).

Com podeu sol·licitar aquests serveis

Cal fer una sol·licitud telemàtica escollint la família professional de la que es vol rebre el servei.

Passos a seguir:

1. Cal que disposis d’un correu electrònic per registrar-te.
2. Omple la sol·licitud.
3. Porta la sol·licitud a EDUCEM; plaça Maluquer i Salvador, 19, Granollers

Procediment d’admissió de les sol·licituds pel SAR:

El període d’admissió de les sol·licituds és durant tot l’any, de setembre a juliol.
L’ordre d’admissió es realitzarà d’acord amb la data de la sol·licitud i l’edat dels sol·licitants.
El dia que es faci la sol.licitud es confirmarà la plaça a l’usuari.

Pots omplir la sol·licitud del servei d’assessorament fent
click aquí:

Pots omplir la sol·licitud del servei de reconeixement fent
click aquí:

IMPORT DEL SERVEI D’ASSESSORAMENT I RECONEIXEMENT

L’ import del servei d’assessorament és de 90 €. El pagament del servei es realitzarà en el moment de fer la inscripció al Servei
L’import del servei de reconeixement és de 25 € per unitat formativa (UF) reconeguda o convalidada. El dia que es facin les proves de reconeixement
caldrà fer efectiu el pagament de l’import per aquelles unitats que l’usuari s’examinarà. En l’eventualitat que l’usuari no superi la prova d’una uniat
formativa se li retornarà la diferència.

Presentació de documentació

Les persones admeses al servei d’assessorament hauran de presentar la documentació a la secretaria d’EDUCEM II situada a la Pl. Maluquer i Salvador, 19, Granollers, el dia acordat telefònicament. Cal presentar tota la documentació original i fotocopiada per procedir a la seva compulsa:

 • Full de sol·licitud imprès amb les dades personals i la família professional escollida.
 • Informe de vida laboral i certificats d’empresa.
 • Contractes laborals i nòmines, si s’escau.
 • Diplomes, certificats d’assistència i aprofitament de tots els estudis realitzats tant si són reglats com no reglats. Cal aportar tots els títols reglats (EGB, ESO, FP, batxillerat, etc.).
 • Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport, acompanyat de l’original per a la seva verificació.
 • Resguard de pagament del preu establert.

Les persones admeses al servei de reconeixement hauran de presentar la documentació a la secretaria d’EDUCEM II situada a la Pl. Maluquer i Salvador, 19, Granollers, el dia acordat telefònicament:

 • Full de sol·licitud imprès amb les dades personals i la família professional escollida.
 • Informe de vida laboral i certificats d’empresa (original i fotocòpia).
 • Informe d’assessorament original.
 • Fotocòpia del seu DNI.
 • Resguard de pagament del preu establert.

Si l’usuari ha fet l’assessorament a EDUCEM només cal que porti:

 • Full de sol·licitud imprès amb les dades personals i la família professional escollida.
 • Informe d’assessorament original.
 • Resguard de pagament del preu establert.

Calendari del SAR

El mateix dia de la presentació de la documentació per l’assessorament us donarem hora per a la primera sessió. En cas que no pugueu assistir cal que ho comuniqueu amb antelació trucant al telèfon 93 879 1875 o enviant un correu a business@educem.com.

La no assistència sense justificació comportarà la pèrdua dels drets a rebre l’assessorament i del reemborsament del preu del servei.

En el cas dels usuaris dels servei de reconeixement, un cop revisada la documentació, ens posarem en contacte per donar-vos hora per passar la Junta de Reconeixement. En cas que no pugueu assistir cal que ho comuniqueu amb antelació trucant al telèfon 93 879 1875 o enviant un correu a business@educem.com.

La no assistència sense justificació comportarà la pèrdua dels drets a rebre el reconeixement i del reemborsament del preu del servei.

¡Infórmate y matricúlate!

Si quieres más información sobre las preinscripciones o cualquier consulta de los centros, déjanos tus datos:

proteccion de datos

boletines

15 + 11 =

Información básica sobre protección de datos
ResponsableEDUCEM
FinalidadResponder a las consultas que realizan los usuarios.
LegitimaciónConsentimiento del interesado
DestinatariosNo se cederán datos a terceros, salvo por obligación legal.
DerechosAcceder, rectificar y suprimir datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional.
Información adicionalPuede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en nuestra web: Protección de datos