CFGM - Gestió Administrativa

Des dels seus inicis, EDUCEM ha apostat per la formació professional. La
nostra trajectòria en aquesta etapa educadora arriba als 80 anys.

Plantejament

L’enfocament que es dóna al cicle, en els diferents mòduls, és treballar la vessant teòrica i pràctica, per aprendre d’una manera dinàmica i engrescadora les diferents tècniques i mitjans per desenvolupar-se com a tècnics en Gestió Administrativa, situar-se al món de l’empresa, cobrir les seves necessitats de treball i tenir totes les eines i recursos per incorporar-s’hi.

Transversalitat, creativitat, iniciativa, sempre han estat competències vitals en els millors professionals de l’empresa. Per això en aquest cicle impartim coneixements de Màrqueting i Comunicació en diversos mòduls del temari, conformant una veritable especialització que permet assolir una visió àmplia, integral i profunda de l’empresa, que permeti obrir camins i conformar una carrera professional amb el màxim de garanties.

A més, busquem que l’alumnat es motivi per a l’estudi, que vegi que és una activitat gratificant i agradable, que tot el que s’estudia té una finalitat real relacionada amb el món laboral i que cal reciclar-se per continuar essent un bon professional. Per això, la metodologia de treball a EDUCEM és molt dinàmica i pràctica.

L’alumnat s’apropa al món de l’empresa mitjançant la metodologia de la simulació dels diferents departaments d’una empresa que es treballen en el mòdul d’Empresa a l’aula, integrats en un projecte multidisciplinar. El curs 2017 – 18 es va iniciar la col·laboració amb Gran Centre Granollers, associació de comerciants capdavantera i reconeguda internacionalment, i que proporciona diversos casos reals per que l’alumnat ha de treballar i resoldre.

Potenciem les capacitats laborals de relació, treball en equip, autonomia, interrelació, respecte, etc., que en un futur molt proper, els ajudarà per assolir amb èxit la formació en centres de treball (pràctiques en empreses).

Així mateix, cal destacar l’acció tutorial que duem a terme a EDUCEM. Els/les tutors/es estan en contacte continu amb l’alumne, fan el seguiment de la seva evolució en els estudis, mantenen entrevistes regulars amb els pares i les mares, realitzen un seguiment periòdic de les pràctiques en les empreses i orienten a l’alumnat tant acadèmicament com professionalment en el segon curs del cicle.

Per altra banda, les necessitats d’un mercat de treball integrat a la Unió Europea fan que la llengua anglesa esdevingui fonamental en la inserció laboral de l’alumnat dels cicles formatius. Per aquest motiu, en aquest cicle hem dissenyat activitats d’ensenyamentaprenentatge que incorporen la seva utilització, especialment en el mòdul 1 Comunicació empresarial i atenció al client així com en el mòdul específic d’Anglès Tècnic.

Sortides i Activitats

Per tal de facilitar l’aprenentatge, els alumnes s’apropen a les institucions, entitats financeres i empreses privades, com Tecnocampus (UPF), Danone, KH Lloreda, Consum, Cafés Pont… Aquestes visites serveixen a l’alumne per veure que els continguts que el professorat dóna a l’aula estan directament relacionats amb la realitat empresarial i són totalment actualitzats.

Horaris

Aquest cicle té una durada de 2 cursos acadèmics (2.000 hores). L’horari és:

 • De dilluns a divendres de 8 a 14.30 h a primer curs i de 9 a 13.30 h a segon curs (l’horari a
  segon pot variar).

Les pràctiques en empresa tenen una durada de 416 hores.

TITULACIÓ: TÈCNIC DE GRAU MITJÀ EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA

ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ:

L’alumnat amb la següent titulació té accés directe:

 • Graduat en Educació Secundària (ESO).
 • Tècnic auxiliar (FP1) o equivalent.
 • Batxillerat.
 • Fins 2n de BUP aprovat.
 • Títol de Tècnic en Grau Mitjà de qualsevol especialitat.

En el cas de NO tenir una de les titulacions anteriors, cal fer el Curs
Específic per l’Accés als Cicles de Grau Mitjà o la Prova d’Accés a
Grau Mitjà.

Tant el Curs Específic per l’Accés als Cicles de Grau Mitjà (CAM)
com la Preparació a la Prova d’Accés a Grau Mitjà (PPAM) es
poden estudiar al nostre centre.

Per poder accedir al cicle cal fer preinscripció al maig i
posteriorment matrícula al juliol.

Perfil professional:

Competència General:

És competència general d’aquest tècnic realitzar activitats de suport administratiu en l’àmbit laboral, comptable, comercial, financer i fiscal, així com d’atenció al client, tant en empreses públiques com privades, aplicant la normativa vigent i protocols de qualitat, assegurant la satisfacció del client i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental.

Competències Professionals:

Quant a les seves competències professionals, haurà de ser capaç de:

 • Tramitar documents i comunicacions internes o externes en els circuits d’informació de l’empresa en català, castellà i anglès.
 • Elaborar documents i comunicacions a partir d’ordres rebudes o informació obtinguda.
 • Classificar, registrar i arxivar comunicacions i documents segons les tècniques i els paràmetres establerts en l’empresa.
 • Registrar comptablement la documentació corresponent a l’operativa de l’empresa en condicions de seguretat i qualitat.
 • Realitzar gestions administratives de tresoreria, seguint les normes i protocols establerts per la gerència amb el fi de mantenir la liquiditat de l’organització.
 • Efectuar les gestions administratives de les àrees de selecció i formació dels recursos humans de l’empresa sota la supervisió del responsable superior del departament.
 • Donar suport administratiu en l’àrea de gestió laboral de l’empresa i sota la supervisió del responsable superior del departament.
 • Atendre als client/usuaris en l’àmbit administratiu i comercial assegurant els nivells de qualitat establerts i ajustant-se a criteris ètics i d’imatge de l’empresa/ institució.

Àmbit professional i de treball:

Aquest/a tècnic/a podrà exercir la seva activitat tant en grans com en mitjanes i petites empreses, en qualsevol sector d’activitat, i particularment en el sector de serveis, així com en les Administracions Públiques, oferint suport administratiu en les tasques d’administració i gestió i realitzant atenció als clients i als ciutadans.

MÒDULS PROFESSIONALS DEL CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ
TÈCNIC EN FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA

Mòdul 1:Comunicació empresarial i atenció al client165 hores
Mòdul 2:Operacions administratives de compravenda132 hores
Mòdul 3:Operacions administratives de recursos humans99 hores
Mòdul 4:Operacions auxiliars de gestió de tresoreria132 hores
Mòdul 5:Tècnica comptable132 hores
Mòdul 6:Tractament de la documentació comptable132 hores
Mòdul 7:Tractament informàtic de la informació231 hores
Mòdul 8:Anglès99 hores
Mòdul 9:Empresa i administració132 hores
Mòdul 10:Empresa a l'aula264 hores
Mòdul 11:Formació i orientació laboral66 hores
Mòdul 12:Formació en centres de treball416 hores
TOTAL DEL CICLE2000hores
L'alumnat gaudirà d'una hora setmanal de tutoria en cada curs acadèmic

Sortides acadèmiques:

A 2n. curs orientem a l’alumnat sobre les sortides acadèmiques en acabar el cicle amb
xerrades d’antics alumnes/as amb l’objectiu que coneguin totes les seves opcions:

 • Actualment amb l’aplicació de la LOMCE, l’alumnat de grau mitjà pot passar directament
  a un cicle formatiu de grau superior. En el nostre centre pot cursar el CFGS
  D’Administració i Finances, aquest cicle és concertat i per tant podrà fer la preinscripció
  al setembre, l’accés és per la nota mitja obtinguda del grau mitjà, a millor nota, més
  possibilitats d’accés.
 • A EDUCEM també oferim el i el CFGS d’Educació Infantil, una possible continuïtat
  després del CFGM de Gestió Administrativa. Aquest cicle en el nostre centre és privat i
  per tant l’alumnat pot fer matrícula al juliol, un cop hagi aprovat el grau mitjà i hagi fet el
  tràmit del títol.
 • Curs específic d’incorporació als cicles formatius de grau superior (CAS). Aquest curs
  dóna prioritat d’accés a grau superior a l’alumnat que acredita el títol de tècnic de grau
  mitjà, però, no és obligatori.
 • Prova d’Accés als Cicles Formatius de Grau Superior (PACFGS). La superació de la
  prova dóna prioritat d’accés a grau superior. Pel fet d’haver cursat un grau mitjà, els
  alumnes estan exempts de fer les matèries específiques si segueixen la mateixa família
  professional.
 • Batxillerat. Pel fet d’haver cursat un grau mitjà, els alumnes estan exempts de fer el
  treball de recerca.
 • Altres Cicles Formatius de Grau Mitjà.

Sortides Professionals:

Dins de les principals ocupacions i
llocs de treball, trobem:

 • Auxiliar administratiu
 • Informació/atenció al client
 • Ajudant d’oficina
 • Auxiliar administratiu de cobraments
  i pagaments
 • Administratiu comercial
 • Auxiliar administratiu de gestió de
  personal
 • Auxiliar administratiu de les Administracions Públiques
 • Empleat d’atenció al client
 • Empleat de tresoreria
 • Empleat de mitjans de pagament

COL·LABORACIÓ AMB EMPRESES

A continuació, adjuntem una mostra orientativa d’empreses que han acollit alumnat aquest curs per tal que realitzessin la formació en centres de treball:

Empresa

ARQUIMEDIS LEGAL S.L.
ARQUIVET S.L.U.
ASSESSORIA VALLÈS
BALONMANO GRANOLLERS
BIGAS GRUP S.L.
DECOWOOD
EPOS SPAIN ETT S.L.U.
ESCOLA MOGENT
FINQUES COT S.L.
FRAIKIN
GRAN CENTRE GRANOLLERS
LAMIGRAF
MARLEX ETT
PARC ESTUDI S.L.
PROANDRE S.L.
PUNT INFORMÀTIC & CREATIU S.L.
ROMERO Y SOLANO ABOGADOS S.C.
SMURFIT KAPPA ESPAÑA S.A
TKS INFORMÁTICA Y AUTOMATISMOS S.L.
TRIVIUM PROCESAL S.L.P.

Població

Granollers
Les Franqueses del Vallès
Mollet del Vallès
Granollers
Granollers
La Roca del Vallès.
Granollers
La Roca del Vallès
Granollers
Granollers
Granollers
L’Ametlla del Vallès
Granollers
Granollers
Granollers
Granollers
Mollet del Vallès
Canovelles
Granollers
Granollers

Empresa – Població

ARQUIMEDIS LEGAL S.L. – Granollers
ARQUIVET S.L.U. – Les Franqueses del Vallès
ASSESSORIA VALLÈS – Mollet del Vallès
BALONMANO GRANOLLERS – Granollers
BIGAS GRUP S.L. – Granollers
DECOWOOD – La Roca del Vallès
EPOS SPAIN ETT S.L.U. – Granollers
ESCOLA MOGENT – La Roca del Vallès
FINQUES COT S.L. – Granollers
FRAIKIN – Granollers
GRAN CENTRE GRANOLLERS – Granollers
LAMIGRAF – L’Ametlla del Vallès
MARLEX ETT – Granollers
PARC ESTUDI S.L. – Granollers
PROANDRE S.L. – Granollers
PUNT INFORMÀTIC & CREATIU S.L. – Granollers
ROMERO Y SOLANO ABOGADOS S.C. – Mollet del Vallès
SMURFIT KAPPA ESPAÑA S.A – Canovelles
TKS INFORMÁTICA Y AUTOMATISMOS S.L. – Granollers
TRIVIUM PROCESAL S.L.P. – Granollers

¡Infórmate y matricúlate!

Si quieres más información sobre las preinscripciones o cualquier consulta de los centros, déjanos tus datos:

proteccion de datos

boletines

7 + 2 =

Información básica sobre protección de datos
ResponsableEDUCEM
FinalidadResponder a las consultas que realizan los usuarios.
LegitimaciónConsentimiento del interesado
DestinatariosNo se cederán datos a terceros, salvo por obligación legal.
DerechosAcceder, rectificar y suprimir datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional.
Información adicionalPuede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en nuestra web: Protección de datos