Menjador

Curs 2023 – 2024

Aspectes educatius

El servei de Menjador Escolar té essencialment característiques educatives. Per altra part, considerem important la labor assistencial que el Menjador Escolar pot oferir a famílies.

INSCRIPCIÓ MENJADOR ESCOLAR

CARTA INFORMATIVA ALERGIES

FITXA COMENSAL EDUCEM

PROPOSTA SOPARS EDUCEM

Objectius

Valorar l’acte de menjar com una situació de plaer per mitjà de la qual podem descobrir sensacions noves i establir relacions socials.

Intentar fer del temps de menjador una estona tranquil·la i agradable on cadascú respecte els drets dels altres.

Participar en l’elaboració de pautes de comportament relacionades amb el menjar, coneixent i acceptant les normes establertes en el nostre medi sociocultural.

Conèixer les qualitats d’una alimentació correcta, evitant els errors i els mites relacionats amb l’alimentació.

Descobrir les diferents possibilitats de combinació i presentació que tenen els aliments en la nostra cultura.

Observar la influència de la publicitat en els nostres gustos, eleccions alimentàries i comportaments, valorant distintes alternatives.

Fer extensiu el servei de menjador a tots els alumnes i mestres del Centre que ho sol.liciten.

Establir una coordinació i una comunicació entre totes les persones implicades en les tasques de menjador i els pares dels alumnes.

Protegir i donar bon exemple als més menuts presentant-los ajuda sempre que la necessitin.

Informació a les famílies

Mensualment les famílies poden consultar a través de la nostra pàgina Web la programació de menús que es serviran al Centre, d’aquesta manera tenen facilitat per organitzar a casa la resta d’àpats de manera que puguin completar una alimentació equilibrada. Les famílies poden sol·licitar un menú de règim si el seu fill/filla ho necessiti, sempre recomanat pel metge. Si algun nen/nena es considera que no ha menjat prou, s’informa per agenda.

Trimestralment, els alumnes que es quedin regularment a dinar, se’ls hi entregarà una valoració a través d’una fitxa d’observació, per tal de poder informar a les famílies del seguiment del seu fill/a.

Els alumnes que es queden regularment han de portar un raspall i pasta de dents en una petita bossa i amb el seu nom. L’import diari de la mitja pensió és de 9 euros/dia que inclou el menjar, les hores i servei de monitoratge. El pagament es farà preferentment per domiciliació bancària a final de mes, llevat dels alumnes eventuals que el realitzaran en efectiu a secretaria.