Educació internacional

Obrim portes al món des del cor del Vallès Oriental: Educació Internacional en una escola amb més de 80 anys d’excel·lència i compromís.

EDUCACIÓ INTERNACIONAL

El sector internacional contribueix notablement al creixement del nostre país, existint una relació directa entre comerç exterior i desenvolupament. Durant els últims anys, s’ha produït un significatiu increment d’empreses i institucions que han iniciat un procés d’internacionalització, que s’ha generalitzat a pràcticament tots els sectors productius, provocant així una major demanda de persones amb una adequada formació en l’àmbit internacional. En els propers anys, les organitzacions s’enfrontaran al repte d’una globalització econòmica, que donarà com a resultat la demanda de noves capacitats en tots els àmbits d’activitat.

A EDUCEM Centres d’ensenyament, procurem evolucionar amb les demandes de la nostra societat, introduint, progressivament, la formació de continguts internacionals: per exemple, el cicle formatiu de grau superior d’Administració i Finances d’EDUCEM que dona resposta a les noves exigències de globalització de l’economia, i als processos d’internacionalització de les empreses, des de l’ensenyament de l’anglès empresarial fins a assignatures amb continguts específics de temàtica internacional. O el cicle formatiu de grau mitjà de Farmàcia i parafarmàcia (entre d’altres), en el que dissenyem activitats d’ensenyament-aprenentatge que incorporen la utilització de la llengua anglesa, així com el mòdul específic. O el Batxillerat Dual, una oportunitat única per a l’aprenentatge que afegeix a l’educació tradicional l’experiència d’un curs a una escola d’EEUU.

Per a més informació:

EDUCEM ofereix el cicle formatiu de grau superior d’ADMINISTRACIÓ I FINANCES amb l’especialització en COMERÇ INTERNACIONAL, que dóna la possibilitat de formar-se en les diferents àrees de l’empresa: amb aquest nou enfocament es potencia la formació específica en una àrea importantíssima per l’economia actual i per les empreses del nostre entorn.

Carta Erasmus universitària

L’escola EDUCEM ha aconseguit la Carta Erasmus Universitària, que té com a finalitat que l’alumnat de cicles formatius de grau superior pugui realitzar pràctiques en una empresa o organització d’un altre país europeu.

Aquesta estada en un país estranger permetrà a l’alumne/a adaptar-se a les exigències del mercat laboral a nivell europeu, adquirirà aptituds específiques, experiència laboral i millorarà la comprensió de l’entorn econòmic i social del país en qüestió.

Podran participar els estudiants dels cicles formatius de grau superior que el Claustre de professorat hagi valorat positivament pels seus resultats acadèmics i per la seva actitud. L’estada té un període mínim de 2 mesos.

Per a més informació consulteu:

Educem Centres d’Ensenyament és titular de la Carta Erasmus + , i , per donar a conèixer la nostra política d’internacionalització , publiquem la Declaració de Política Erasmus del Centre: