Formació en centres de treball - fct

La Formació en Centres de Treball (FCT) és un mòdul professional obligatori que es cursa en tots els cicles tant de grau mitjà com de grau superior i que es desenvolupa en l’empresa. La FCT és el que normalment s’anomena pràctiques en empreses.

La FCT es el mòdul professional que permet:

Complementar l’adquisició pels alumnes de la competència professional aconseguida en el centre educatiu, mitjançant la realització d’un conjunt d’activitats de formació identificades entre les activitats productives del centre de treball.

Contribuir a l’assoliment de les finalitats generals de la formació professional (adquirir la competència professional característica de cada títol i una identitat i maduresa professional motivadora de futurs aprenentatges i adaptacions al canvi de qualificacions).

Avaluar els aspectes més rellevants de la competència professional adquirida per l’alumnat i, en particular, acreditar aquells aspectes de la competència requerida en l’ocupació (expressada en el perfil de cada títol) que no pot comprovar-se en el centre docent per exigir situacions reals de producció.

Adquirir el coneixement de l’organització productiva corresponent al perfil professional i el sistema de relacions sociolaborals del centre de treball, a fi de facilitar la seva futura inserció professional.

Per aquest motiu és un mòdul cabdal dins del Cicle. La FCT és una primera iniciació al món laboral, ja que es desenvolupa exclusivament en l’empresa. Així els alumnes tenen l’oportunitat de posar en pràctica tots els coneixements, capacitats i destreses que han adquirit en el centre educatiu.

Actualment un nombre significatiu d’empreses participen facilitant pràctiques a estudiants en el model de FCT, fent possible que els alumnes puguin compatibilitzar la formació ais centres educatius amb la formació en entorns laborals reals.

SI VOLEU MÉS DADES, UNA ENTREVISTA O QUALSEVOL ALTRA INFORMACIÓ ENS PODEU TROBAR A:

EDUCEM CENTRES D’ENSENYAMENT – CENTRE C

Pl. Maluquer i Salvador, 19 – Granollers 08401

93 879 18 75 – De 8.00 a 14.00 i de 15.00 a 19.30 de dilluns a divendres.

OFERTA FORMATIVA – Educem

centres@educem.com

https://administracioifinanceseducem.wordpress.com

https://www.facebook.com/pages/Educem-Centres-densenyament/214721498650381

Persones de contacte:

Laura Valencia i Rocasalbas: lvalencia@educem.com
Mercè Comas i Duràn: mercecomas@educem.com