Defensa dels projectes CFGS Curs 16-17

Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma

Un món d’aventures

Descripció: Sistema de monitorització i control domòtic per a interior i exterior basat en Arduino.

Desenvolupament i dificultats: It involves the monitoring of lighting, air quality and security. It is also useful for measuring atmospheric conditions (temperature, atmospheric pressure, humidity and precipitation). The control of lighting is another purpose.

Promotors del negoci: Arantxa Escalera i Rubén Arrebola
Pagina Web

Crystal Room

Descripció: Aplicació web de sales de reunió en línia que permet compartir documents i treballar-hi conjuntament.

Desenvolupament i dificultats: Crystal Room is a digital platform that offers you the tools to open chat Rooms and manage all your groups. Chat with friends, work with your teammates or enter a public Room and meet new people!

Promotors del negoci: Abraham López i Gerard Córdoba
Pagina Web

QuickPark

Descripció: Gestió de zones d’aparcament de pagament mitjançant dispositius mòbils.

Desenvolupament i dificultats: QuickpaRk, its an Android App that allows users to remotely manage their parking in payment zones without the use of a meter

QR parking area identification
Payment Management
GPS Location
Parking Surveillance

Promotors del negoci: José Antonio Picazos i Alex García
Pagina Web

KAMS (Kinect Advanced Movement Sensor)

Descripció: Gestió d’aplicacions Windows integrada amb el sistema Kinect orientada a persones amb dificultats d’accessibilitat.

Desenvolupament i dificultats: KAMS (Kinect Advanced Motion Sensor) is a software platform dedicated to controlling your computer with the powerful Kinect technology. Its different add-ons provide utility and entertainment to children and adults alike.

Promotors del negoci: Arnau Tarragó, Xavi Vidal i Juan José Navarro
Pagina Web

Cappsule

Descripció: Sistema de suport a pacients per a la gestió i control de l’administració dels plans de medicació.

Desenvolupament i dificultats: Cappsule is an Android application for medication management using an alarm system. Cappsule is easy to use and does not require any advanced technological knowledge. You just need a smartphone to enjoy it.

Promotors del negoci: Jordi Gordillo, Marta Heredia i Raúl Flores

Hungry Crossing

Descripció: App de localització de restaurants amb possibilitat de valorar-los i intercanviar-ne opinions.

Desenvolupament i dificultats: Hungry Crossing is a search engine which uses a series of filters so that you can choose the restaurants that best suit you.

Promotors del negoci: Bernat Mallol, Alejandro Maroto i Carlos Valverde
Pagina Web