DOCUMENTACIÓ BATXILLERAT CURS 2020 – 21

Aquí trobareu tota la documentació referent a aquesta etapa educativa.

En cas de necessitar alguna informació addicional , contacteu amb el centre (pestanya “ON SOM” del menú principal).

* Normativa de l’Etapa Postobligatòria……………….……………………………………………..…….………..….…DESCARREGAR

* Normativa digital……………….……………………………………………..…….………..….………………………………DESCARREGAR

* Normativa de Drogues……….…………….…..………………………………………………………..………….………….DESCARREGAR

* Normativa de Xarxes Socials……….…………….…..………………………………………………………..………….….DESCARREGAR

* Protocol per a l’ús de pantalles……….…………….…..……………………………………………………….…….…….DESCARREGAR

* Circular Batxillerat curs 2020-2021……………….………………………DESCARREGAR

* Pla d’obertura Batxillerat curs 2020-2021……………….……………..DESCARREGAR

* Declaracio responsable curs 2020-21 post obligatoria……………..DESCARREGAR