Documentació - Batxillerat

Curs 2023 – 2024

Documentació Batxillerat

Aquí trobareu tota la documentació referent a aquesta etapa educativa.

En cas de necessitar alguna informació addicional, contacteu amb el centre (pestanya “CONTACTE” del menú principal).

* Normativa de l’Etapa Postobligatòria curs 2023-24……………….…………………………………………………DESCARREGAR

* Normativa digital……………….……………………………………………..…….………..….………………………………DESCARREGAR

* Normativa de Drogues……….…………….…..………………………………………………………..………….………….DESCARREGAR

* Normativa de Xarxes Socials……….…………….…..………………………………………………………..………….….DESCARREGAR

* Protocol per a l’ús de pantalles……….…………….…..……………………………………………………….…….…….DESCARREGAR

* Circular Batxillerat curs 2023-2024……………….……………………….…….………..….…DESCARREGAR

* Pla d’obertura Batxillerat curs 2020-2021……………….……………..DESCARREGAR

* Declaracio responsable curs 2020-21 post obligatoria……………..DESCARREGAR

* Horari 1rA curs 2023-2024……………….………………………DESCARREGAR

* Horari 1rB curs 2023-2024……………….………………………DESCARREGAR

* Horari 2nA curs 2023-2024……………….………………………DESCARREGAR

* Horari 2nB curs 2023-2024……………….………………………DESCARREGAR

* Horari 2nC curs 2023-2024……………….………………………DESCARREGAR