Documentació - Cicles formatius

Curs 2023 – 2024

Documentació cicles formatius

Aquí trobareu tota la documentació referent a aquesta etapa educativa.

En cas de necessitar alguna informació addicional , contacteu amb el centre d’Educació Secundària (pestanya “ON SOM” del menú principal).

* Normativa de l’Etapa Postobligatòria curs 2023-24

DESCARREGAR

* Normativa digital

DESCARREGAR

* Normativa de Drogues

DESCARREGAR

* Normativa de Xarxes Socials

DESCARREGAR

* Protocol per a l’ús de pantalles
DESCARREGAR

* Circular Cicles curs 2023-2024

DESCARREGAR

* Horari CFGM Gestió Administrativa GA

DESCARREGAR

* Horari CFGM Farmàcia i Parafarmàcia FAR matins

DESCARREGAR

* Horari CFGM Farmàcia i Parafarmàcia FAR tarda

DESCARREGAR

* Horari CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes SMX

DESCARREGAR

* Horari CFGS Administració i Finances AIF

DESCARREGAR

* Horari CFGS Educació Infantil TEI

DESCARREGAR

* Horari CFGS Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma DAM

DESCARREGAR

* Horari CFGS Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa ASIX

DESCARREGAR

* Presentació reunió CFGM farmàcia i parafarmàcia MATÍ 1r curs 2023-24

DESCARREGAR

* Presentació reunió CFGM farmàcia i parafarmàcia MATÍ 2n curs 2023-24

DESCARREGAR

* Presentació reunió CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes 1r curs 2023-24

DESCARREGAR

* Presentació reunió CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes 2n curs 2023-24

DESCARREGAR

* Presentació reunió CFGS Administració i Finances 1r curs 2023-24

DESCARREGAR

* Presentació reunió CFGS Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma 1r curs 2023-24

DESCARREGAR

* Presentació reunió CFGM farmàcia i parafarmàcia TARDA 2n curs 2023-24

DESCARREGAR