Documentació - Educació Infantil

Curs 2023 – 2024

Documentació Educació infantil

Aquí trobareu tota la documentació referent a aquesta etapa educativa.

En cas de necessitar alguna informació addicional , contacteu amb el centre d’educació primària (pestanya “ON SOM” del menú principal).

* Normativa de l’Etapa Obligatòria 2023-24………………….……..……….…….………DESCARREGAR

* Calendari Escolar 2023-24 EDUCEM………………….……..……….…….………..……DESCARREGAR

* Documentació junta a entregar a l’inici de curs 23-24………………….……..……….…….………DESCARREGAR

* Autorització sortides Granollers i normativa………………….……..……….…….……………DESCARREGAR

* Autorització intervenció DOT, Serveis externs i derivació a l’EAP………………….…….DESCARREGAR

* Autorització tornar a casa sol migdia i tarda………………….……..……….…….…………….DESCARREGAR

* Autorització per a recollir als alumnes………………….……..……….…….…………………….DESCARREGAR

* Circular Informativa inici de curs setembre curs 2023-24……………………………..DESCARREGAR

* Inscripció Acollida Educació Infantil i Primària……………………………………………DESCARREGAR

* Carta de compromís educatiu……………………………………………………………………..DESCARREGAR

* Circular Excursió octubre Educació Infantil…………………………..……………….DESCARREGAR

* Circular colònies EI i CI curs 2023-24…………………………..……………………….DESCARREGAR

* Circular sortida 2T Educació Infantil curs 2023-24…………………………..……..DESCARREGAR

* Fitxa mèdica……………………….………………………………..……..…….…………………DESCARREGAR

* Autorització medicaments……………………………………………………………..………DESCARREGAR

* Horari P-3…………………………..…………….…..………DESCARREGAR

* Horari P-4…………………………..…………….…..………DESCARREGAR

* Horari P-5…………………………..…………….…..………DESCARREGAR

* Autorització imatge menors de 14 anys …………………………..…………….…..……..…DESCARREGAR

* Autoritzacio menors de 14 anys ús internet…………………………..………………………DESCARREGAR

* Primària Extraescolars 2023-24…………………………..…………….…..………DESCARREGAR

* Inscripció extraescolar PRIMARIA 2023-24…………………………..………..DESCARREGAR

* Deures d’estiu 2023 Ed.Infantil…………………………..…………….…..………DESCARREGAR