DOCUMENTACIÓ EDUCACIÓ INFANTIL CURS 2021 – 22

Aquí trobareu tota la documentació referent a aquesta etapa educativa.

En cas de necessitar alguna informació addicional , contacteu amb el centre d’educació primària (pestanya “ON SOM” del menú principal).

* Normativa de l’Etapa Obligatòria 2021-22………………….……..……….…….………DESCARREGAR

* Calendari Escolar 2021-22 EDUCEM………………….……..……….…….……….……..DESCARREGAR

* Documentació a entregar a l’inici de curs 21-22………………….……..……….…….………DESCARREGAR

* Informació General curs 2021-22 juny…………………………..…………….…..…………DESCARREGAR

* Carta de compromís educatiu…………………………..………………………………………..DESCARREGAR

* Autorització procediment gestió de casos COVID-19 curs 21-22…………………….DESCARREGAR

* Circular Informativa inici de curs setembre curs 2021-22……………………………..DESCARREGAR

* Declaració responsabilitat famílies curs 21-22…………………………..…………………DESCARREGAR

* Autorització sortides per Granollers d’Ed.Infantil…………………………..……………DESCARREGAR

* Autorització per a recollir als alumnes Ed.Infantil…………………………..……………DESCARREGAR

* Inscripció Acollida Educació Infantil i Primària…………………………..……………….DESCARREGAR

* Autorització d’activitats a Granollers 21-22…………………………..………………..DESCARREGAR

* Circular Excursió octubre Educació Infantil…………………………..……………….DESCARREGAR

* Circular colònies EI i CI curs 2021-22 …………………………..……………………….DESCARREGAR

* Circular sortida 2T Educació Infantil curs 2021-22…………………………..………DESCARREGAR

* Fitxa mèdica Infantil 21-22…………………………..…………….…..………DESCARREGAR

* Autorització medicaments…………………………………………………….…DESCARREGAR

* Horari P-3…………………………..…………….…..………DESCARREGAR

* Horari P-4…………………………..…………….…..………DESCARREGAR

* Horari P-5…………………………..…………….…..………DESCARREGAR

* Autorització imatge menors de 14 anys …………………………..…………….…..……..…DESCARREGAR

* Autoritzacio menors de 14 anys ús internet…………………………..………………………DESCARREGAR

* Infantil Extraescolars curs 2021-22…………………………..…………….…..………DESCARREGAR

* Inscripció extraescolar INFANTIL 2021-22…………………………..……………..DESCARREGAR

* Deures d’estiu 2022 Ed.Infantil…………………………..…………….…..………DESCARREGAR
* Concert final de curs 21…………………………..…………….…..………DESCARREGAR