CFGS - Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa

Treballa al món digital amb el Cicle Formatiu d’Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa: 80 anys d’FP al cor de Granollers, 30 anys al cor de la informàtica.

Plantejament

Des dels seus inicis, EDUCEM ha apostat per la formació professional. La nostra trajectòria en aquesta etapa educadora supera els 80 anys.

Actualment oferim els següents cicles formatius de grau superior de la branca d’informàtica: CFGS de Tècnic Superior en Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma (DAM) i CFGS Tècnic Superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa (ASIX).

El Centre planteja aquests estudis de forma eminentment pràctica, on es pretén formar un bon tècnic capaç d’adaptar-se als canvis successius dins la informàtica. Els eixos bàsics del cicle són el tractament de les bases de dades i l’administració de sistemes i xarxes. Utilitzem sempre les tecnologies i tècniques més actuals sobre diverses plataformes: Windows Server, Linux Server, SGBDs SQL i NoSQL, CMS, AWS, scripting, programació web, etc.

L’objectiu de DAM i ASIX, a EDUCEM, és formar un bon professional dins del món de la informàtica, tant en l’àmbit de conceptes i procediments com pel que fa a capacitats clau, per tal de garantir la seva incorporació a l’empresa.

Aquest plantejament totalment pràctic dels Cicles Formatius de Grau Superior de la família professional d’Informàtica fa necessari disposar del mateix entorn de treball tant a l’aula com a casa. Per aquesta raó, els alumnes treballen amb els seus propis ordinadors portàtils, fet que potencia l’aprenentatge i que garanteix que l’alumne podrà continuar treballant a casa de la mateixa manera que ho fa a classe.

Així mateix, les necessitats d’un mercat de treball integrat a la Unió Europea fan que la llengua anglesa esdevingui fonamental en la inserció laboral de l’alumnat dels cicles formatius. Per aquest motiu, en aquests cicles formatius de grau superior l’anglès es treballa de manera transversal al llarg dels diferents mòduls professionals, a més del mòdul específic Anglès professional.

L’aprenentatge de l’alumnat es complementa amb el mòdul de Estada a l’empresa, en el qual l’alumne podrà desenvolupar tant els coneixements adquirits com les seves capacitats clau. Actualment, les empreses amb les quals tenim convenis de pràctiques són majoritàriament del Vallès Oriental.

Aquesta unió empresa – escola ens permet valorar les necessitats reals de les empreses, i adaptar els nostres continguts per satisfer-les, sense perdre de vista les directrius pedagògiques del Centre i el tracte individualitzat que ens caracteritza.

Sortides i Activitats

En el cicle es realitzen diverses sortides i activitats en institucions, empreses i seminaris i xerrades de temes diversos de caràcter tecnològic i laboral per completar l’oferta formativa i donar una visió més propera i actual de la realitat empresarial.

A través del compte propi del cicle @ciberconsell visibilitzem moltes de les activitats i sortides que es realitzen en el cicle. Els alumnes participen de l’elaboració dels posts i les històries. Us convidem a seguir-nos!

Horaris

Aquest cicle té una durada de 2 cursos acadèmics (2.000 hores). L’horari és:

 • 1r curs: horari de matins
  dilluns-dijous de 8.00h a 13.30h-14.30h. i divendres de 8.00h a 12.30h
 • 2n curs: horari de tardes
  dilluns-dijous de 14.30h a 20.30h i divendres de 14.30h a 18.30h.

Les pràctiques en empresa tenen una durada 515 hores.
Aquestes dades són orientatives, pendents del nou desenvolupament curricular de la FP.

Inscripció i matrícula directament al centre a partir de gener.

TÈCNIC SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS EN XARXA

Accés als cicles formatius de grau superior:

Amb titulació:

  • Batxillerat o equivalent.
  • Títol de FP-2.
  • Tenir qualsevol titulació universitària.
  • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.
  • Tenir el títol de Tècnic Superior per haver superat un altre Cicle Formatiu de Grau Superior.
  • Tenir el títol de tècnic de grau mitjà del mateix qualsevol especialitat.

En el cas de NO tenir una de les titulacions anteriors, cal fer la Prova d’Accés a Cicles Formatius de Grau Superior (PPAS) o el Curs Específic per l’Accés als Cicles de Grau Superior (CAS).
Tant el Curs específic d’Accés (CAS) com la Preparació a la prova d’Accés (PPAS) es poden estudiar en el nostre centre.

Matriculació a partir de gener i fins exhaurir places, un cop superat el procés d’admissió.

Perfil Professional:

Competència General:

Configurar, administrar i mantenir sistemes informàtics, garantint la funcionalitat, la integritat dels recursos i serveis del sistema, amb la qualitat exigida i complint la reglamentació vigent.

Competència Professionals:

Aquest/a professional exerceix fonamentalment les següents funcions:

 • Administrar sistemes operatius de servidor, instal·lant i configurant el software, en condicions de qualitat per assegurar el funcionament del sistema.
 • Administrar serveis de xarxa (web, missatgeria electrònica i transferència d’arxius, entre d’altres) instal·lant i configurant el software, en condicions de qualitat.
 • Administrar aplicacions instal·lant i configurant el software, en condicions de qualitat per respondre a les necessitats de l’organització.
 • Implantar i gestionar bases de dades instal·lant i administrant el software de gestió en condicions de qualitat, segons les característiques de l’explotació.
 • Optimitzar el rendiment del sistema configurant els dispositius hardware d’acord als requisits de funcionament.
 • Avaluar el rendiment dels dispositius hardware identificant possibilitats de millores segons les necessitats de funcionament.
 • Determinar la infraestructura de xarxes telemàtiques elaborant esquemes i seleccionant equips i elements.
 • Integrar equips de comunicacions en infraestructures de xarxes telemàtiques, determinant la configuració per assegurar la seva connectivitat.
 • Implementar solucions d’alta disponibilitat, analitzant les diferents opcions del mercat, per protegir i recuperar el sistema davant de situacions imprevistes.
 • Supervisar la seguretat física segons especificacions del fabricant i el pla de seguretat per evitar interrupcions en la prestació de serveis del sistema.
 • Assegurar el sistema i les dades segons les necessitats d’ús i les condicions de seguretat establertes per prevenir errors i atacs externs.
 • Administrar usuaris d’acord amb les especificacions d’explotació per garantir els accessos i la disponibilitat dels recursos del sistema.
 • Diagnosticar les disfuncions del sistema i adoptar les mesures correctores per restablir la seva funcionalitat.
 • Gestionar i/o realitzar el manteniment dels recursos de l’àrea (programant-ne i verificant-ne el compliment), en funció de les càrregues de treball i el pla de manteniment.

MÒDULS PROFESSIONALS DEL cicle

                                                                                                                                                                                                                                                
Implantació de sistemes operatius
Gestió de bases de dades
Llenguatge de marques
Fonaments de maquinari
Administració de sistemes operatius
Planificació i administració de xarxes
Serveis de xarxa i Internet
Implantació d’aplicacions web
Administració de SGBD
Seguretat i alta disponibilitat
Anglès professional (*)
Itinerari Professional per a l’Ocupabilitat I (*)
Itinerari Professional per a l’Ocupabilitat II (*)
Sostenibilitat aplicada al sistema productiu (*)
Digitalització aplicada als sectors productius (*)
Projecte Intermodular (*)
Estada a l'empresa (*)
TOTAL DEL CICLE2.000 hores
(*) Pendent de l’actualització del desenvolupament curricular.
L'alumnat gaudirà d'una hora setmanal de tutoria en cada curs acadèmic

Estudis universitaris en finalitzar el cicle:

L’alumnat pot accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau amb la nota de tall requerida per la Universitat escollida.

Per tal de millorar la seva nota d’accés pot presentar-se a una o dues assignatures de modalitat de batxillerat.

Avantatges amb universitats

EDUCEM col·labora en la formació de futurs professors amb els programes Practicum de diferents universitats, que fan estades de formació al nostre centre. Per altra banda, els estudiants d’EDUCEM gaudeixen d’interessats avantatges si opten per matricular-se a UNIR.

SORTIDES PROFESSIONALS ASIX:

Les ocupacions i llocs de treball més rellevants són els següents:

 • Tècnic en manteniment de sistemes informàtics.
 • Tècnic en informació i assessorament en sistemes i aplicacions informàtiques.
 • Cap d’explotació de sistemes informàtics en PIMES.
 • Administrador de sistemes i xarxes.
 • Tècnic en seguretat de sistemes en xarxa.

Estudis universitaris en finalitzar el cicle:

L’alumnat pot accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau amb la nota de tall
requerida per la Universitat escollida.

Per tal de millorar la seva nota d’accés pot presentar-se a una o dues assignatures de
modalitat de batxillerat.

SORTIDES PROFESSIONALS ASIX:

Les ocupacions i llocs de treball més
rellevants són els següents:

 • Tècnic en manteniment de sistemes
  informàtics.
 • Tècnic en informació i assessorament en
  sistemes i aplicacions informàtiques.
 • Cap d’explotació de sistemes informàtics
  en PIMES.
 • Administrador de sistemes i xarxes.
 • Tècnic en seguretat de sistemes en xarxa.

Funcionament del cicle ASIX:

El desenvolupament de les classes es realitza amb ordinadors portàtils del mateix alumnat, la qual cosa els ajuda a assolir un més alt rendiment acadèmic.

EDUCEM comunicarà les característiques mínimes del portàtil durant el mes de juliol, per tal que l’alumnat treballi amb les eines adequades durant els cursos acadèmics d’ASIX. És indispensable que l’equip de l’alumne compleixi aquests requeriments mínims perquè pugui seguir les classes amb normalitat i rebre el suport necessari per part dels docents.

Carta erasmus universitària:

La Carta Erasmus Universitària té com a finalitat que l’alumnat de cicles formatius de grau superior pugui realitzar pràctiques en una empresa o organització d’un altre país europeu. Aquesta estada permetrà a l’alumne adaptar-se a les exigències del mercat laboral en l’àmbit europeu, adquirirà aptituds específiques, experiència laboral i millorarà la comprensió de l’entorn econòmic i social del país en qüestió.

Podran participar els estudiants dels cicles formatius de grau superior que el Claustre de Professorat hagi valorat positivament pels seus resultats acadèmics i per la seva actitud. L’estada té un període mínim de 2 mesos aproximadament.

EDUCEM Centres d’Ensenyament ha aconseguit la Carta Erasmus Universitària, que té com a finalitat que l’alumnat de cicles formatius de grau superior pugui realitzar pràctiques en una empresa o organització d’un altre país europeu.

Per a més informació consulteu:

http://www.sepie.es/formacion-profesional/index.html

COL·LABORACIÓ amb EMPRESES

A continuació, adjuntem una mostra orientativa d’empreses que han acollit alumnat aquest curs per tal que realitzessin la formació en centres de treball:

Empreses

ALPHANET SECURITY SYSTEMS S.L.
ASIALINK
CESC IT
ESBLADA INDUSTRIAL SOLUTIONS S.L.P.
FUNDACIÓ HOSPITAL ASIL GRANOLLERS
GRAFIX GESTIÓ INFORMÀTICA S.L.
HAGER SISTEMAS S.A.U.
INFORMATICA FEU S.L.
JAD SOLUTIONS S.L.
JORGE URTIAGA BAONZA SOLUTIONS S.L.
PERCEPTION TECHNOLOGIES S.L.
PUNT INFORMÀTIC & CREATIU
SOM CONTROL I SEGURETAT S.L.
VIVACE LOGÍSTICA S.A.
VMV GROUP DE SERVICIOS Y GESTIÓN S.L.

Població

Mataró
La Roca del Vallès
Granollers
La Garriga
Granollers
La Roca del Vallès
La Roca del Vallès
Vic
Granollers
Granollers
Les Franqueses del Vallès
Granollers
Les Franqueses del Vallès
Granollers
Granollers

Empreses – Població

CESC IT – Granollers
CONSELL COMARCAL VALLÈS ORIENTAL – Granollers
ESBLADA INDUSTRIAL SOLUTIONS S.L.P. – La Garriga
FUNDACIÓ HOSPITAL ASIL GRANOLLERS – Granollers
FUNDACIÓ SANITÀRIA DE MOLLET – Mollet del Vallès
GRINDSOFT S.L. – Mollet del Vallès
JAD SOLUTIONS S.L. – Granollers
JORGE URTIAGA BAONZA SOLUTIONS S.L. – Granollers
MOBILE BUSINESS APPLICATIONS S.L. – Mollet del Vallès
MOLDSTOCK S.L. – Lliça d’Amunt
PERCEPTION TECHNOLOGIES S.L. – Les Franqueses del Vallès
PUNT INFORMÀTIC & CREATIU – Granollers
SOM CONTROL I SEGURETAT S.L. – Les Franqueses del Vallès
TUS MEDIA S.L.U. – Granollers
VIVACE LOGÍSTICA S.A. – Granollers
VMV GROUP DE SERVICIOS Y GESTIÓN S.L. – Granollers

FORMACIÓ DUAL: APRENDRE I TREBALLAR

La formació Dual té com a objectiu millorar la formació, la qualificació i el desenvolupament personal dels estudiants que inicien la seva professionalització alternant la formació en un centre formatiu i l’activitat en una empresa. L’alumnat rep part de la formació en el centre de formació professional. L’altra part l’obté mitjançant les activitats formatives i productives en l’empresa.

L’estada a l’empresa es divideix en dues fases. En la primera, l’alumne s’hi incorpora per realitzar pràctiques i adaptar-se al funcionament de l’empresa. En finalitzar aquest període, s’inicia l’estada en modalitat de contracte o de beca amb remuneració econòmica, atenent als criteris d’accés prèviament acordats entre l’empresa i el centre de formació.

Per a l’alumnat suposa compaginar la formació al centre i en una empresa del sector amb un contracte o beca; desenvolupar el potencial professional; aprendre en situacions reals de treball; adquirir experiència professional, i millorar l’ocupabilitat.

Aquesta formació que es fa a l’empresa té reconeixement acadèmic i per la seva avaluació hi haurà una coresponsabilitat entre l’empresa i el centre educatiu.

Durant el primer curs, el centre seleccionarà l’alumnat que participarà en l’FP Dual atenent els criteris d’assoliment acadèmic, competencial i actitudinal.

Informa't i matriculat!

Si vols més informació sobre les preinscripcions o qualsevol consulta dels centres, deixa'ns les teves dades:

Formulari d'informació web

protecció de dades

butlletins

1 + 9 =

Informació bàsica sobre protecció de dades
ResponsableEDUCEM
FinalitatRespondre a les consultes que realitzen els usuaris.
LegitimacióConsentiment de l'interessat
DestinatarisNo se cediran dades a tercers, excepte per obligació legal.
DretsAccedir, rectificar i suprimir dades, així com altres drets, com s'explica en la informació addicional.
Informació addicionalPot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades en la nostra web: Protecció de dades