Documentació - ESO

Curs 2023 – 2024

Documentació ESO

Aquí trobareu tota la documentació referent a aquesta etapa educativa.

En cas de necessitar alguna informació addicional, contacteu amb el centre (pestanya “CONTACTE” del menú principal).

* Normativa de l’Etapa Obligatòria 2023-24………………….……..……….…….………DESCARREGAR

* Calendari Escolar 2023-24 EDUCEM………………….……..……….…….………..……DESCARREGAR

* Documentació a entregar a l’inici de curs 23-24 per 1r i 2n ESO………………….……..……….……….……DESCARREGAR

* Documentació a entregar a l’inici de curs 23-24 per 3r i 4t ESO………………….……..……….…….………DESCARREGAR

* Autorització sortides Granollers i normativa………………….……..……….…….…………………………………DESCARREGAR

* Autorització intervenció DOT, Serveis externs i derivació a l’EAP………………….………………………….DESCARREGAR

* Circular Informativa inici de curs setembre curs 2023-24……………………………..DESCARREGAR

* Carta de compromís educatiu……………………………………………………………………..DESCARREGAR

* Fitxa mèdica……………………….………………………………..……..…….…………………DESCARREGAR

* Autorització medicaments……………………………………………………………..………DESCARREGAR

* Horari 1r. ESO 2023-24………………DESCARREGAR

* Horari 2n. ESO 2023-24………………DESCARREGAR

* Horari 3r. ESO 2023-24………………DESCARREGAR

* Horari 4t. ESO 2023-24………………DESCARREGAR

* Autorització majors de 14 anys ús internet…………………………..………………………DESCARREGAR

* Optatives 1r. ESO 2023-24……………..DESCARREGAR

* Optatives 2n. ESO 2023-24……………..DESCARREGAR

* Optatives 3r. ESO 2023-24……………..DESCARREGAR

* Optatives 4t. ESO 2023-24……………..DESCARREGAR

* Projecte 1r. ESO 2023-24………………DESCARREGAR

* Projecte 2n. ESO 2023-24……………..DESCARREGAR

* Projecte 3r. ESO 2023-24………………DESCARREGAR

* Projecte 4t. ESO 2023-24………………DESCARREGAR